ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, κ. ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. JOHANNES HAHN.              
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                             Λαμία 19-10-2012
        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                     
                                       
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Johannes Hahn, συναντήθηκε την Παρασκευή 19 Οκτωβριου 2012, ο Περιφερειάρχης, κ. Κλέαρχος Περγαντάς, σε κοινή προγραμματισμένη σύσκεψη εργασίας.
Στόχος της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν οι 13 Περιφερειάρχες, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου, και των Διαχειριστικών  Αρχών  ήταν η συζήτηση για την επιτάχυνση της πορείας του ΕΣΠΑ, η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η κατάθεση προτάσεων και θέσεων για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και των υπό επεξεργασία Κανονισμών της Ε.Ε. εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn αναφέρθηκε στην ομιλία του στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για την περιφερειακή καινοτομία και την διοικητική ικανότητα των Περιφερειών και στον προγραμματισμό και τον καταμερισμό εργασιών για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ο Περιφερειάρχης κ. Κλέαρχος Περγαντάς, κατά την τοποθέτησή του, παρουσίασε θέσεις και προτάσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε σε κεντρικά θέματα του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα :
*      Στην επιτυχημένη υλοποίηση και απορρόφηση των εκχωρημένων ποσών στην Στερεά Ελλάδα με ταυτόχρονο αίτημα για περισσότερη εκχώρηση. Συγκεκριμένα επί  εκχώρησης 212.573.378 € έχουν αναληφθεί συμβάσεις ύψους  249,95 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 117,58 %   και έχουν δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα δαπάνες 139,62 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 65,68 % που παραμένει ένα από τα υψηλοτέρα στην Ελλάδα

*      Στη δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ των αξόνων του προγράμματος, στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης που θα κατευθύνεται στις ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας.
*      Στην απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων του Κοινωνικού Ταμείου καθώς παρά την υψηλή ανεργία  δεν έχει δοθεί στην Περιφέρεια, λόγω Στόχου 2,  η δυνατότητα χρηματοδότησης ανέργων και ευπαθών ομάδων
*      Στην επιπλέον ενίσχυση της Στερεάς Ελλάδας, με την υλοποίηση των σημαντικών έργων μέσα από τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και ειδικά από το Επιχειρησιακά Προγράμματα  της Προσπελασιμότητας και του Περιβάλλοντος
*      Στην αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην επόμενη Ε΄ Προγραμματική Περίοδο, με διαφορετικούς και πραγματικούς όρους. Δεδομένης της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας, το κριτήριο του ΑΕΠ δεν θα πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό δείκτη ευημερίας των Περιφερειών, αλλά να συνεκτιμηθεί ένα σύνολο δεικτών, όπως για παράδειγμα η ανεργία, η αλλαγή των ετών αναφοράς και συγκεκριμένα να τεθεί ως βάση η τριετία 2009-2011, ώστε να αποδίδεται η πραγματική οικονομική κατάσταση των Περιφερειών. Ο Επίτροπος δεσμεύτηκε να μεταφέρει την συγκεκριμένη πρόταση, για την οποία εξέφρασε θετική άποψη, στα αρμόδια όργανα.
*      Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ετοιμάζεται με γοργό και συντονισμένο ρυθμό για την επόμενη περίοδο. Διαβουλεύεται με τους Φορείς και σχεδιάζει την Στρατηγική της και τους Στόχους συνυφασμένους πάντα με την σημερινή οικονομική κατάσταση ,
Όπως επεσήμανε  ο Περιφερειάρχης  «Οι συναντήσεις με τον Επίτροπο, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι για μας κορυφαία γεγονότα. Με την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων και με ρεαλιστικές προτάσεις επιδιώκουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ, ειδικά μέσα από έναν αναβαθμισμένο και ουσιαστικά συμμετοχικό ρόλο του νέου θεσμού της αιρετής Περιφέρειας , αλλά και να διαμορφώσουμε την στρατηγική  μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο που είναι: η ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη  με σεβασμό στο περιβάλλον  και παράλληλα η βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και προώθηση καινοτόμων επενδύσεων σε όλους τομείς όπου  διαθέτουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (αγροτικός τομέας - ενέργεια – τουρισμός –κομβική θέση)  με λειτουργία της Περιφέρειας  ως ισχυρού αυτοδιοικητικού οργάνου.


Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν άμεσα   οι βασικές υποδομές (μεταφορές – ευρυζωνικά δίκτυα-  βασικές περιβαλλοντικές δράσεις), ο χωρικός σχεδιασμός (χωροταξικές μελέτες- πολεοδομικές – κτηματολόγιο), η Διοικητική μεταρρύθμιση - ηλεκτρονική διακυβέρνηση με απλούστευση θεσμικών και διαχειριστικών διαδικασιών και τέλος η ενεργοποίηση της συμμετοχής μας σε διευρωπαϊκά δίκτυα.
 Με αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε δημιουργικά,  συντονίζοντας τη δράση μας έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος. Η  συνεργασία όλων μας είναι απαραίτητη.»

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υψηλάντη 1, Λαμία 35100,  Τηλ. 22313 51244     e-mail : grafeiotypou@pste.gov.gr
Κιν : 6974747048

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών