Έρχονται δημόσιοι και δημοτικοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ακόμα και σε εκκλησίες


Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Εισάγεται για ψήφιση στη Βουλή ο νέος κλιματικός νόμος που μεταξύ άλλων προβλέπει τη θέσπιση μέτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Σε ποια σημεία προβλέπεται η τοποθέτηση φορτιστών;

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος για τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, όπου η προώθηση της ηλεκτροκίνησης βρίσκεται σε περίοπτη θέση.

Στο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα που αφορούν στη διασφάλιση της επάρκειας και εγκατάστασης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ειδικότερα, επανακαθορίζονται τα συλλεγόμενα δυναμικά δεδομένα των σημείων επαναφόρτισης τα οποία καταχωρούνται στο τηρούμενο Μητρώο Υποδομών Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.).

Συνεχής ενημέρωση για τις τιμές και τη διαθεσιμότητα φορτιστών

Τόσο οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης θα λαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των σημείων φόρτισης (π.χ. αν βρίσκεται εκτός λειτουργίας), την τρέχουσα κατάσταση σημείου επαναφόρτισης (ελεύθερο ή κατειλημμένο) και τις κατά περίπτωση τιμές.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς θα λαμβάνουν τα απολογιστικά/λειτουργικά δεδομένα που αφορούν μεταξύ άλλων στο πλήθος εξυπηρετούμενων ηλεκτρικών οχημάτων, το μέσο χρόνο φόρτισης οχημάτων στο σημείο, αλλά και τη μέση κατανάλωση φόρτισης οχημάτων στο σημείο. Η διαθεσιμότητα των εν λόγω στοιχείων θα συνδράμει στη συγκρότηση μιας ασφαλούς εικόνας για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και των βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν.

Υποχρεωτική χωροθέτηση και εγκατάσταση φορτιστών από τους δήμους

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο νόμου προβλέπει την υποχρεωτική εκπόνηση Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) από τους δήμους, με φόντο τη δημιουργία ενός επαρκούς δικτύου σταθμών φόρτισης εντός των διοικητικών ορίων τους, σε διάφορα σημεία που αφορούν ακόμα και τους προαύλιους χώρους εκκλησιών.

Καταληκτική ημερομηνία για τη διαμόρφωση των ΣΦΗΟ ήταν η 31/6/2021, αλλά έκτοτε η κυβέρνηση έχει δώσει παρατάσεις, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού.

Έρχονται δημόσιοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ακόμα και σε εκκλησίεςv

Σύμφωνα, ωστόσο, με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, δεν θα δοθεί καμία νέα παράταση στους δήμους για τη σύνταξη των ΣΦΗΟ και ως εκ τούτου η υποβολή των σχεδίων πρέπει να γίνει μέχρι και τις 30/6/2022.

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων οφείλουν να εκπονήσουν οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, ώστε να προγραμματιστεί η χωροθέτηση επαρκούς αριθμού δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης, αλλά και θέσεων στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα.

Τα σημεία που προβλέπεται τοποθέτηση φορτιστών

Υποχρεωτικά προβλέπεται η χωροθέτηση τουλάχιστον ενός (1) σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους του δήμου και ειδικότερα στους παρακάτω χώρους.

- Σε υφιστάμενους, αλλά και νέους υπαίθριους χώρους στάθμευσης
- Σε υφιστάμενους και νέους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
- Σε υφιστάμενες και νέες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης
- Σε τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών
- Σε θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ' ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης)
- Θέσεις στάθμευσης και σημεία επαναφόρτισης για την εξυπηρέτηση των οχημάτων τροφοδοσίας. Στις θέσεις αυτές θα επιτρέπεται η φόρτιση και η στάθμευσης και μετά το πέρας του ωραρίου τροφοδοσίας και έως την επόμενη έναρξη.
- Θέσεις στάθμευσης επαναφόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και μοτοποδήλατα τροφοδοσίας, τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήματα.
- Σε νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ
- Σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ

Σημειώνεται ότι προβλέπεται και η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και στους προαύλιους χώρους ναών. Η εγκατάσταση στα συγκεκριμένα σημεία (όπως και στις πιάτσες ταξί αλλά και σε θέσεις στάθμευσης επί του οδοστρώματος) μπορεί να πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του αρμόδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακόμα, απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης δημόσιων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις περιπτώσεις που το σημείο φόρτισης που εντάσσεται σε Σχέδιο Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) παραχωρείται μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες του αρμόδιου Δήμου σε Φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.).

Τέλος, οι αστικές συγκοινωνίες (ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ) πρέπει να υποβάλουν εντός της προθεσμίας δεσμευτική πρόταση για τους χώρους αρμοδιότητας αυτών στον κατά περίπτωση δήμο ώστε να συμπεριληφθεί στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτροκίνηση μπαίνει σταδιακά στις αστικές δημόσιες μεταφορές, όπως αποδεικνύεται και από τον προσεχή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 25 νέων ηλεκτρικών mini bus που θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣΑ.


ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών