Κατάφωρη αδικία σε βάρος 400.000 αποφοίτων Τ.Ε.Ι

 https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91/TEIATHINAS.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ & Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ/ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Τ.Τ (Τ.Ε.Ι.)

Η τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω των ν.4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 δημιούργησε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Ώστοσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν εν μια νυκτί με πτυχίo «φάντασμα» καθώς τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν με την αιτιολογία της «αναβάθμισης».

Σε όλη την Ευρώπη οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμοι των τίτλων σπουδών των υπόλοιπων Πανεπιστημίων. Παραταύτα,  τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), όντας προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων με κοινή αποστολή με τα υπόλοιπα  Α.Ε.Ι., προσομοίαζαν περισσότερο, κατά ποσοστό άνω του 90%, τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων και λιγότερο αυτά των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών του εξωτερικού, όπως τα Fachhochschule.

Αξίζει να αναφερθούν, οι υψηλές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με κυριότερα παραδείγματα το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι Λάρισας όπου κρίθηκαν ως «Άξια Αναφοράς - Worthy of Merit» καθώς και άλλων Τ.Ε.Ι., μεταξύ αυτών και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, όπου κρίθηκαν ως «Θετικά - Positive Evaluation».

Παρά λοιπόν το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ. ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα πανεπιστήμια. Κατά συνέπεια η κύρια επίπτωση που επιφέρουν οι ν. 4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των πρώην ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) κατά την μετονομασία των ιδρυμάτων τους σε "Πανεπιστήμια" και την αντίστοιχη αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών που ακολούθησε, κλήθηκαν να δώσουν, κατά μέσο όρο, μόνο τρία με πέντε μαθήματα επιπλέον. Εξαίρεση αποτελούν οι σχολές των μηχανικών οπού προστέθηκε ένα επιπλέον έτος τοποθετώντας τον νέο τίτλο σπουδών στο επιπέδο εφτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Για ποιον λόγο λοιπόν εξαιρούνται από την εν λόγω διαδικασία τόσο οι απόφοιτοι των ΑΕΙ Τ.Τ. όσο και οι εγγεγραμμένοι ν+2 φοιτητές παλαιοτέρων ετών την στιγμή μάλιστα που κατά το παρελθόν έχουν θεσμοθετηθεί διαδικασίες εξομοίωσης/αντιστοίχισης ακόμα και για ανώτερες σχολές των 2 ή 3 ετών, άλλου τελείως χαρακτήρα, προσανατολισμού και επιπέδου, όπως στις περιπτώσεις των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών;

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, κατατίθεται το πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε μορφή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης καθώς και σημείωμα με τους λόγους αναγκαιότητας επίλυσης του ζητήματος και αξιώνεται η άμεση κύρωση διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019.

Παρακαλώ όπως εξετάσετε, στηρίξετε και προωθήσετε το δίκαιο αίτημα μας για την ταχύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ;

  • Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Ι.Ο.Β.Ε., ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), από ιδρύσεώς τους έως και σήμερα, εκτιμάται άνω των 400.000.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;

  • Στο παρελθόν, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις μετεξέλιξης ή πανεπιστημιοποίησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θεσμοθετήθηκε διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των παλαιών πτυχίων με τα νέα πανεπιστημιακά, όπως η περίπτωση της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών, των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.), των διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κτλ..
  • Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, αποτελεί κατάφορη αδικία για εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτους, πόσο μάλλον όταν βάσει:

α) του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 5),
β) των νόμων 2916/2001, 3549/2007, 4001/2011 και 4485/2017,
γ) της Συνθήκης της Bologna,
δ) των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών (UNESCO ISCED 2011),
ε) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων,
στ) των επίσημων εθνικών δηλώσεων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιδρύματα με προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού προσανατολισμού και απολύτως ισότιμων των πανεπιστημιακών,
ζ) των θετικών (Positive Evaluation) ή άριστων (Worthy of Merit) εξωτερικών αξιολογήσεων της ΑΔΙΠ,
η) των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 297/2005, 68/2012, 105/2021,
τα εν λόγω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεωρούνται υψηλού επιπέδου και απολύτως ισότιμα των Πανεπιστημίων.

  • Η διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης δεν θα επιφέρει ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος, διότι θα αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες αντιστοίχισης ή εξομοίωσης, ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας σε όποια μισθολογική ή άλλη αξίωση.
  • Η μη θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης προκαλεί επιπλέον προβλήματα στο κύρος των πτυχίων διότι μας καθιστά απόφοιτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν υπάρχουν πια.
  • Δεν νοείται μετεξέλιξη/αλλαγή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποκλίνοντα τρόπο από τις ευρωπαϊκές συμφωνίες και πρακτικές. Υπενθυμίζεται πως όλα τα Α.Ε.Ι. της Ε.Ε. που ανήκουν στο 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων είναι, ως προς όλες τις συνέπειες, ισότιμα μεταξύ τους και οτι σε κάθε αλλαγή του status ενός Ευρωπαϊκού Α.Ε.Ι. θεσμοθετείται επιπλέον και διαδικασία αντιστοίχισης/εξομοίωσης των πτυχίων.
  • Στους εγγεγραμμένους φοιτητές που προέρχονται από Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και δεν είχαν συμπληρώσει το "ν+2" έτος σπουδών κατά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, εφόσον το επιλέξουν, δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του νέου τίτλου σπουδών, στις πλείστες των περιπτώσεων με την παρακολούθηση ορισμένων επιπλέον μαθημάτων. Γιατί από την εν λόγω διαδικασία να εξαιρούνται τόσο οι εγγεγραμμένοι φοιτητές που έχουν περάσει το  "ν+2"  έτος σπουδών όσο και οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών; Καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για αντισυνταγματική διάκριση ανάμεσα σε πολίτες ίσων προσόντων που εισήχθησαν στα ίδια τμήματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και παρακολούθησαν ή παρακολουθούν ακριβώς τα ίδια ή απολύτως αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.
  • Καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό, ακαδημαϊκό ή άλλο αντεπιχείρημα κατά της θέσπισης διαδικασιών αντιστοίχιση/εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών. Πρόκειται για θεσμοθέτηση διαδικασίων αντιστοίχισης/εξομοίωσης τίτλων σπουδών και ως εκ τούτου δεν θίγονται ούτε χρήζουν αλλαγής ο υπαλληλικός κώδικας, το π.δ. που αφορά στο προσοντολόγιο ή τα όποια εκδεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αποτελεί αίτημα 40 και πλέον φορέων, 400 χιλιάδων αποφοίτων και όλων των κομμάτων της Βουλής.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

  • Δεν πρόκειται να υπάρξει αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έχουν κατατεθεί ήδη επερωτήσεις και αναφορές από όλους τους πολιτικούς φορείς εντός του κοινοβουλίου (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ).
  • Λόγω του ότι πρόκειται για μια ολιστική πρόταση με νομικό και ακαδημαϊκό έρεισμα που προβλέπει διαδικασίες και προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες των αποφοίτων, δεν θίγονται συμφέροντα τρίτων (επαγγελματικά, συντεχνιακά κλπ.).

Σας αποστέλλουμε σχέδιο διάταξης που αφορά την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση εξομοίωση-ισοτίμηση των πτυχίων ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείο σας, δεδομένου ότι είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί και χρήζει άμεσης διευθέτησης. Εναλλακτικά θα μπορούσε η διάταξη να αφορά τους πτυχιούχους όλων των πρώην ΤΕΙ παρέχοντας νομοθετική εξουσιοδότηση ρύθμισης των κατωτέρω με Υπουργική απόφαση για κάθε ίδρυμα χωριστά, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο …
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής

Με το προτεινόμενο άρθρο ικανοποιείται ένα δίκαιο και λογικό αίτημα των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά για την ακαδημαϊκή εξομοίωση-ισοτίμηση των πτυχίων τους με τα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το ζήτημα αυτό εκκρεμεί και πρέπει να ρυθμιστεί, κυρίως λόγω της καθολικής εξαφάνισης των ΤΕΙ από τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Η προτεινόμενη διάταξη εισάγει ένα δίκαιο σύστημα αντιστοίχισης εφαρμόζοντας, κατά πάσα περίπτωση και όπου κάθε φορά απαιτείται, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ως εργαλείο αποτύπωσης των υποχρεώσεων που αφορούν σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, όπου αυτό απαιτείται, ή/ και την ανάθεση συγγραφής διπλωματικής εργασίας και βεβαίως επιτυχούς εξέτασης, ενώ παράλληλα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και συναφούς Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εκάστοτε Τμήματος. Οι προϋποθέσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τα έτη σπουδών που απαιτούνταν για την λήψη πτυχίου, ήτοι άλλες προϋποθέσεις ισοτίμησης τίθενται για τα τετραετή προγράμματα σπουδών ανεξαρτήτως αν τα πτυχία χορηγήθηκαν πριν ή μετά τον ν.2916/2001 και άλλες για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας τρεισήμισι ετών.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο …
Αντιστοίχιση πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής

1. Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αντιστοίχισης και ισοτίμησης των τίτλων σπουδών των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά με τους απονεμόμενους από το οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου τίτλους σπουδών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 2. Ορίζονται όμοιοι όροι και προϋποθέσεις για τους αποφοίτους που παρακολούθησαν όμοιο πρόγραμμα σπουδών.

2. Συγκεκριμένα, με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται: α) για τους πτυχιούχους προγράμματος προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά είτε η απευθείας αντιστοίχιση και ισοτίμηση είτε η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση και αντιστοιχούν σε (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο. Κατ’ εξαίρεση, για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση ικανού αριθμού μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε εξήντα (60) τουλάχιστον έως και ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο.
β) για τους πτυχιούχους προγράμματος προπτυχιακών σπουδών των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά διάρκειας φοίτησης τρεισήμισι ετών, η Συνέλευση Τμήματος αποφασίζει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα οποία μπορούν αντιστοιχούν σε (30) τουλάχιστον έως και εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο. Κατ’ εξαίρεση, για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων του τρέχοντος προγράμματος σπουδών, τα οποία ορίζονται στην απόφαση, και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν, συνολικά, σε ενενήντα (90) τουλάχιστον έως και εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το μέγιστο.

3. Ο κάτοχος του πτυχίου ΤΕΙ καταθέτει σχετική αίτηση στο αντίστοιχο, σύμφωνα με την παρ. 5, Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. α΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη Σύγκλητο την απαλλαγή του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Σε περίπτωση που απόφοιτος της περίπτ. β΄ της παρ. 2 κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωμα, τα οποία συνυποβάλλει με την αίτηση, και κριθούν αυτά συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος από την οικεία Συνέλευση, η Συνέλευση εισηγείται στη Σύγκλητο την απαλλαγή του από μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων ή/και από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να περιλαμβάνει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

4. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 και την επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα/ διπλωματική εργασία, εφόσον απαιτούνται, ή ύστερα από απόφαση Συγκλήτου περί ολικής απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 3, αναγνωρίζεται το πτυχίο ΤΕΙ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το πτυχίο του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου: α. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Πειραιά, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ή Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Αθήνας, Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/ Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου ή Ενεργειακής Τεχνικής/Κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
β. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ/Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου ή Ενεργειακής Τεχνολογίας/Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου ή Ενεργειακής Τεχνικής/ Κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου ή Μηχανολογίας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
γ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ή Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
δ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ή Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ή κλωστοϋφαντουργίας του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ή Ναυπηγών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
στ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ή Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ή Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ/ Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού ή Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
η. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Βιβλιοθηκονομίας  του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
θ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ι. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας του ΤΕΙ Πειραιά μπορού να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ια. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Πειραιά και οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕI Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ιοοτίμιση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών
ιζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τρήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/ Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ιθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/Κατεύθυνση Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών/Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κγ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κδ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κε. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κστ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διακοσμητικής ή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κζ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  
κη. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
κθ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστημών Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας/Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας/Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
λβ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας/Εισαγωγική Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να ζητήσουν αντιστοίχιση και ισοτίμηση του πτυχίου με το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας/Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

 airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών