Προκήρυξη 3Κ/2018: Χιλιάδες ψευδείς δηλώσεις και ενστάσεις στο ΑΣΕΠ

 Προκήρυξη 3Κ/2018: Χιλιάδες ψευδείς δηλώσεις και ενστάσεις στο ΑΣΕΠ
Μετά τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3/Κ για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ, έχουμε δεχτεί δεκάδες καταγγελίες σχετικά με το ότι πολλοί συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία και έχουν λάβει μόρια που δεν δικαιούνται, με
αποτέλεσμα να βρίσκονται μεταξύ των επιτυχόντων. Ειδικότερα, πολλοί υποψήφιοι δήλωσαν είτε ότι διέθεταν την ειδική εμπειρία των 24 μηνών, χωρίς όμως να εργάστηκαν ποτέ  σε ανταποδοτικές υπηρεσίες κάποιου Δήμου, είτε ότι ήταν τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, ενώ ήταν ήδη άνω των 25 ετών και επομένως είχαν απολέσει την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, είτε ότι διέθεταν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ενώ δεν τον διέθεταν, είτε ότι ήταν ανάπηροι, χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, είτε τέλος ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό τους το κριτήριο της εντοπιότητας (στους επαρχιακούς Δήμους), ενώ δεν διέθεταν τη σχετική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του αντίστοιχου Δήμου κτλ. Οι ανωτέρω ψευδείς δηλώσεις, που έγιναν είτε σκοπίμως από πολλούς, είτε ακούσια, είχαν τις ακόλουθες συνέπειες: 
1. Να μείνουν εκτός των προσωρινών πινάκων (και επομένως άνεργοι) χιλιάδες εργαζόμενοι επί πολλά χρόνια στην καθαριότητα των Δήμων (παρατασιούχοι), οι οποίοι δήλωσαν τα αληθινά τους προσόντα και έλαβαν μόρια, τα οποία πιθανότατα θα ήταν ικανά να τους κατατάξουν στους πίνακες διοριστέων αν όλοι οι υποψήφιοι είχαν δηλώσει αληθινά στοιχεία.
2. Να αντιμετωπίζονται με καχυποψία από τους συνυποψηφίους τους όσοι περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης για το αν δήλωσαν αληθή ή όχι στοιχεία. Ειδικά όσοι είναι γνωστό ότι δήλωσαν ψευδή στοιχεία (ακόμα και από λάθος) αντιμετωπίζουν στους Δήμους που καλούνται να εργαστούν έντονη εχθρική ατμόσφαιρα ακόμα και από τους μόνιμους υπαλλήλους.
3. Οι Δήμοι να μην είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες τους στον τομέα της καθαριότητας, καθώς πολλοί από τους περιλαμβανομένους στους προσωρινούς πίνακες, γνωρίζοντας ότι έχουν δηλώσει αναληθή στοιχεία και ότι αυτό είναι γνωστό, αρνούνται να αναλάβουν υπηρεσία.
4. Να έχουν υποβληθεί χιλιάδες ενστάσεις στον ΑΣΕΠ, χωρίς κανένας να γνωρίζει αν και πότε θα υπάρξουν αποτελέσματα επί των ενστάσεων αυτών. Σημειωτέον ότι για την υποβολή της ένστασης κάθε ενιστάμενος υποψήφιος έπρεπε να προσκομίσει παράβολο ύψους 20 ευρώ, ήτοι πολλαπλάσιο του παραβόλου της συμμετοχής του.
5. Να αναγκαστούν όσοι παρατασιούχοι έμειναν άδικα εκτός των προσωρινών πινάκων να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να καταφέρουν να παραμείνουν στην εργασία τους.
Το epoli.gr επικοινωνώντας για το σοβαρότατο αυτό θέμα, με τον Δικηγόρο κ. Λάμπρο Σ. Ντουματσά, που εκπροσώπησε πολλούς από τους “παρατασιούχους” στις δικαστικές τους ενέργειες, μας δήλωσε:
«Ο τρόπος που διεξήχθη ο διαγωνισμός της προκήρυξης 3/Κ του ΑΣΕΠ μέσω της υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης αλλά και το γεγονός ότι μόνη η δήλωση αρκούσε προκειμένου να αναλάβει κάποιος άμεσα εργασία, είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των υποψηφίων να υποβάλει ψευδή στοιχεία με το σκεπτικό “ας εργαστούμε τώρα και βλέπουμε μετά”. Έτσι κλήθηκαν  από τους Δήμους για να εργαστούν ως επιτυχόντες, κάποιοι που στην πραγματικότητα συγκέντρωσαν πολύ λιγότερα μόρια από τους  συνυποψηφίους τους που έμειναν εκτός επειδή απλά δήλωσαν την αλήθεια. Με άλλα λόγια αυτός ο διαγωνισμός “επιβράβευσε” - τουλάχιστον για την ώρα - τα ψέματα, ενώ η αλήθεια αποδείχθηκε πικρή για πολλούς. Μόνη λύση η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, με το μεγαλύτερο μέρος των ήδη εργαζομένων στους Δήμους, που έμεινε εκτός των προσωρινών πινάκων, να προσπαθεί να παραμείνει στην εργασία που άδικα απώλεσε, μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων. Μεγάλο μέρος των Δικαστών αναγνώρισε την αδικία αυτή και χορήγησε προσωρινές διαταγές, για την παραμονή των “παρατασιούχων” στην εργασία τους. Δυστυχώς, όμως, άλλοι Δικαστές απέρριψαν τα ίδια αιτήματα, με αποτέλεσμα ακόμα και μέσα στον ίδιο Δήμο κάποιοι να διατηρήσουν προσωρινά την εργασία τους και κάποιοι άλλοι να μείνουν άνεργοι, νιώθοντας διπλά αδικημένοι. Επομένως, ακόμα και τώρα, την ύστατη στιγμή, πρέπει να αναληφθούν κυβερνητικές πρωτοβουλίες, για την παράταση των συμβάσεων των ανθρώπων που αδικήθηκαν μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων διοριστέων».


15.04.18 | 08:47

https://www.epoli.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών