ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΠΣ ΦωκίδαςΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                     
ΜΕ ΑΡΙΘ.  1/31-01-2017
 Στην Άμφισσα σήμερα  17/01/2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 συνήλθαν στα γραφεία της Ένωσης, τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής,  σε συνεδρίαση όπου συζήτησαν  και αποφάσισαν  για το παρακάτω  θέμα :
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ:   Δημήτρης  Παπαγεωργίου, Δέσποινα Γιαγκιλίτση & Κώστας Παλάντζας.
        ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.  1/31-01-2017
                                        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Π.Ε.


 Η   με αριθ. 61/2017 Ένσταση του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ.

      Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 1ον:       Την με αριθ. 61/30-01-2017 Ένσταση του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΑΣ, κατά του κύρους του αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, μεταξύ των ομάδων ΦΩΚΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, για την μη παρουσία γιατρού στον αγώνα, βάσει του Άρθρου 9, παρ. 4 της Προκήρυξη της κατηγορίας αυτής.
2ον:        Το Φ.Α. της 10ης αγωνιστικής της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, μεταξύ των ομάδων ΦΩΚΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, που διεξήχθη την Κυριακή 29/01/2017 στο Δημοτικό Γήπεδο Άμφισσας,
3ον:        Την Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας, ποδοσφαιρικής περιόδου 2016 – 2017.
4ον:        Τον  Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
5ον:        Το με αριθ.  68/31-01-2017 Υπόμνημα του σωματείου ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΣ.
6ον:        Την  με αριθ. 69/31-01-2017 έγγραφη Δήλωση του Ιατρού κυρίου Πρ.  Δεσποτίδη.         
7ον:        Τις διευκρινήσεις των εκπροσώπων του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ.          
8ον:        Τις διευκρινήσεις των εκπροσώπων του σωματείου ΦΩΚΙΚΟΣ.
               
1ον) Ομόφωνα αποφάσισε και παραπέμπει τον Διαιτητή του εν λόγω αγώνα, στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Φωκίδας – Αρμόδιο Πειθαρχικό όργανο του Διαιτητή, για λάθη – παραλήψεις – πράξεις, όπως να μην καλέσει τον γιατρό του αγώνα για να υπογράψει στο Φ.Α. και να μην κάνει κλήρωση για  Παρατηρητή αγώνα, όπως προβλέπεται,  αφού δεν είχε οριστεί Παρατηρητής από την διοργανώτρια. 
2ον)  Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Φωκίδας, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 2 υπέρ και 1 κατά,  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  και  Απορρίπτει  ως αβάσιμη την με αριθ. 61/30-01-2017 ένσταση του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΑΣ και διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ της ΕΠΣ Φωκίδας. 
            Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τρίτη 31/01/2017, δημοσιεύτηκε την  Τετάρτη  01/02/2017.     
  
                             ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 


    ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ         ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ    ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 


http://epsfokidas.gr
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών