Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και όχι ενημερότητα θα καταθέτουν οι ασφαλιστές!

 Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και όχι ενημερότητα θα καταθέτουν οι ασφαλιστές! Δείτε στο nextdeal τη τροπολογία!
Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο Ευκλείδης Τσακαλώτος η υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας για την εγγραφή στο μητρώο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αντικαθίσταται από την υποχρέωση για προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η αλλαγή γίνεται για τη διευκόλυνση των ασφαλιστών και των πελατών τους.
Όπως αναφέρει η διάταξη της τροπολογίας Κάθε ενδιαφερόμενος που ζητεί την εγγραφή του στο οικείο μητρώο ως ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, υποβάλλει τα ακόλουθα:
Αν πρόκειται για δραστηριότητα μελέτης της αγοράς, παρουσίασης και πρότασης λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, για την διεύρυνση των εργασιών τους (ασφαλιστικός σύμβουλος) έναντι αμοιβής: α) απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου ή ισοδύναμου σχολείου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4175/ 2013 (Α' 170), το οποίο ανανεώνεται ετησίως με μέριμνα του ιδίου και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη από το οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή το Επαγγελματικό Τμήμα του Ενιαίου Επιμελητήριου και από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, καθ' υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών.
Δείτε ολόκληρη τη τροπολογία πατώντας εδώ.

 Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2017 12:15
 http://www.nextdeal.gr/
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών