Ποιες Δημοτικές Επιχειρήσεις μπορούν να είναι δικαιούχοι του νέου Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου

 https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20-%20%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97/voulifakos1.jpg


Ποιες Δημοτικές Επιχειρήσεις μπορούν να είναι δικαιούχοι του νέου Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Αντικείμενο του Ν/Σ, σύμφωνα με το αρ.2, αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1) Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, 2) Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων, 3) Νέο Επιχειρείν, 4) Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, 5) Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, 6) Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, 7) Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα, 8) Επιχειρηματική εξωστρέφεια, 9) Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων, 10) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 11) Μεγάλες επενδύσεις, 12) Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, 13) Επιχειρηματικότητα 360ο.

Στην παρ.1 του αρ.13 «Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων» ορίζεται ότι Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση τα καθεστώτα του Μέρους Β΄ του Ν/Σ, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:  

« (...) στ. Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,

στβ. δεν έχει ανατεθεί από το Κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του αρ.22. »

Το Νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 123 άρθρα. Μπορείτε να δείτε όλα τα κατατεθέντα έγγραφα:

- Νομοσχέδιο

- Έκθεση Συνεπειών Ρύθμισης

- Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

 

 airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών