ΔΕΣΦΙΝΑ : "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ" ΤΟΥ ...ΑΕΡΑ!Και "λαθρονερουλάδες" και ...περιβαλλοπροστάτες!

  Η πιο κάτω αναδημοσιευόμενη και από εμάς επιστολή του αντιδημάρχου της Δ.Ε. Δεσφίνας Ευστάθιου Μαντζώρου προς την (τις) εταιρεία (εταιρείες) κατασκευής του αιολικού πάρκου στην Δεσφίνα, περιγράφει με ήπιο τρόπο, την αποικιοκρατική τακτική του "επενδυτή" στην περιοχή.  Και όπως φαίνεται, ο συντάκτης της επιστολής νέος αντιδήμαρχος, αφ' ενός ήταν ενήμερος των πεπραγμένων της εταιρείας και αφ' ετέρου αυτή η ενέργειά του, ήταν η πρώτη (1-9-2019) άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του.
  
  Σύμφωνα με τις διαχεόμενες στην περιοχή πληροφορίες, ο "επενδυτής", αδιαφόρησε και δεν έχει απαντήσει ακόμη στην επιστολή του αντιδημάχου, με αποτέλεσμα ο εκλεγμένος από την Δεσφίνα αντιδήμαρχος, ως μέτρον πιέσεως και συνάμα τρόπο προστασίας των πόρων του Δήμου, να κλείσει τους πυροσβεστικούς κρουνούς από τους οποίους, αντλεί ύδωρ η εταιρεία!...

  Και ακόμη είναι ενωρίς...  Η Δεσφίνα, όσο και να προσπαθούν κάποιοι να την πείσουν ότι κερδίζει, θα έλθει η ώρα για να "κάνει ταμείο".  Αλλά τότε, δεν θα υπάρχει επιστροφή.  Δυστυχώς.
Η επιστολή :

***************************************
ΑΜΦΙΣΣΑ, 01.09.2019

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
Πληροφορίες : Γραφείο Αντιδημάρχου
                          ΠΡΟΣ :
                                                     • VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.
                                          • VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙOY ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.
                                          • AIR ENERGY Α.Ε.
                         ΚΟΙΝ :
                                                     • Δήμαρχο Δελφών
                                            κ. Παναγιώτη Ταγκαλή
                                                     • Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Δεσφίνας
                                             κ. Χαράλαμπο Καλλιακούδα
                                                     • Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Δελφών

  Αξιότιμοι Κύριοι
  Με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων μας θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τους ρυθμούς ανάπτυξης του έργου, της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών και να σας δηλώσουμε ότι ο Δήμος Δελφών και ιδιαίτερα η Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλετε για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του.
Προϋπόθεση βεβαίως για την καλή συνεργασία και την έγκαιρη αποπεράτωσή του, είναι αφενός η απαρέγκλιτη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι περιγράφονται λεπτομερώς στις σχετικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και αφετέρου η άμεση υλοποίηση ορισμένων ενεργειών από εσάς όπως περιγράφονται παρακάτω :
1. Εξόφληση στη Δ.Ε.Υ.Α της ποσότητας του νερού που σας έχει διατεθεί έως σήμερα.
2. Εξασφάλιση άδειας από τη Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου για διάθεση νερού με το αντίτιμο που προβλέπεται από τον κανονισμό της επιχείρησης.
3. Με τη λήψη της παρούσας επιστολής, να προβείτε στη κατασκευή των απαραίτητων έργων στο ρέμα «Καβαλάρης» που έχει μπαζωθεί από την εταιρία σας και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των δημοτών και των ιδιοκτησιών τους στη περίπτωση παρατεταμένων και υψηλών βροχοπτώσεων.
4. Τοποθέτηση επαρκούς σήμανσης και λήψη των κατάλληλων μέτρων
(σύστημα διαβροχής) στις οδούς προσπέλασης οχημάτων, προκειμένου να περιορισθεί η εκπομπή στερεών σε αιώρηση (σκόνη) η οποία καθημερινά δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους στο περιβάλλον, ειδικότερα δε στο νότιο τμήμα της πόλης.
5. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προξενηθεί στις ιδιοκτησίες οι οποίες δεν σας έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο.
Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, αλλά και της συμμετοχής μας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συμβάλλουμε εφόσον απαιτηθεί στην ολοκλήρωση του έργου.
                                Ο Αντιδήμαρχος Δελφών
                                  Ευστάθιος Μαντζώρος
 
 
 
 

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019

 https://epikourositeas.blogspot.com

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών