Ηλεκτρονική Πολεοδομία: ενέργειες και προθεσμίες για ΟΤΑ και Αποκεντρωμένες


Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθορίστηκε σειρά παραμέτρων για τη λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος “Ηλεκτρονική Πολεοδομία”, που θα τεθεί σε υποχρεωτική λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2019.


Είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την τήρηση των δεδομένων που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην ελληνική Επικράτεια.
Χρήστες αυτού είναι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και Φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, πιστοποιημένοι χρήστες είναι οι εμπλεκόμενοι με τις διαδικασίες του πολεοδομικού(ρυθμιστικού) σχεδιασμού υπάλληλοι σε:
α) Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Υ.ΔΟΜ. των Δήμων,
β) Τμήματα Χωρικού Σχεδιασμού των Περιφερειών,
γ) Τμήματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
δ) Διευθύνσεις ή Τμήματα Υπουργείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση.

Ο Υπουργός καθόρισε τις λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τη χρήση και αξιοποίηση των εργαλείων του ΟΠΣ, τις διαδικασίες διόρθωσης και συμπλήρωσης της βάσης δεδομένων, την εκπαίδευση των υπαλλήλων κλπ.

Επιπλέον του αρ.11, που ορίζει ως ημερομηνία υποχρεωτικής λειτουργίας του Συστήματος την 1η/1/2019, σημαντικό είναι το αρ.10, όπου περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου.

Η Ηλεκτρονική Πολεοδομία αφορά στον έλεγχο και την ψηφιακή απόδοση σε διαθέσιμα ψηφιακά υπόβαθρα των δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων από τους ανωτέρω Φορείς, όπως:
α) Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.), Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.),Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων(Σ.Ο.Α.Π.), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και Σχέδια άλλων Ζωνών (π.χ. Ζ.Ε.Π., Ζ.Α.Α., Ζ.Ε.Ε., Ζ.Υ.Σ. κλπ),
β) Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σχέδια πόλης ή πολεοδομικά σχέδια ή εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις (π.χ. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης - Π.Ε.Ρ.ΠΟ., Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης- Π.Π.Α.Ι.Π., τοπικά ρυμοτομικά, πολεοδομικά σχέδια στο πλαίσιο ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων όπως Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. - Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. κτλ), οριοθετήσεις οικισμών,
γ) Πράξεις καθορισμού χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης,
δ) Πράξεις αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923 σε εντός σχεδίου περιοχές και κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών,
ε) Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.), Ειδικά Χωρικά Σχέδια(Ε.Χ.Σ.) και Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής του ν.4447/2016,
στ) Τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις και διορθωτικές πράξεις όλων των παραπάνω.

Για σχετικές λεπτομέρειες, η Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 5045/13.11.2018) είναι διαθέσιμη  ΕΔΩ

15/11/2018 
 http://www.airetos.gr
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών