Ευστάθιος Μαρματάκης : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Φωτογραφία του Ευστάθιος Μαρματάκης.
 ' Οι τοπικοί αιρετοί θα μεριμνήσουν - εισηγηθούν ώστε τα παρακάτω έργα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ; α) αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης , από την Ιτέα μέχρι το Γαλαξίδι , που είναι από αμίαντο με μεγαλύτερη διατομή β) αντικατάσταση παλιού εσωτερικού δικτύου γ) συνθήκες
ασφαλείας για την υγεία του πολίτη στην πέτρινη και πλαστική δεξαμενή δ ) επέκταση δικτύου προς την περιοχή προς το γυμνάσιο-λύκειο καθώς και την εξέταση κατασκευής μεγαλύτερης δεξαμενής και σε υψηλότερη τοποθεσία προς το σημείο αυτό σαν κύρια δεξαμενή και ε) τοποθέτηση βανών καθαρισμού στα χαμηλότερα σημεία του αγωγού του εσωτερικού δικτύου παροχής ύδρευσης
Την έκδοση της πρόσκλησης για έργα που αφορούν στην εξοικονόμηση και την αναβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στο πλαίσιο του προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2014-2020, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης.
Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που προβλέπει η πρόσκληση κόστους 6 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζοντάς τα παρεμβάσεις ζωής.
Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται:
Επενδύσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών και δικτύων εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού.
Έργα για την εξοικονόμηση και βελτίωση ποιότητας ύδατος (π.χ. εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης του νερού, δράσεις και υποδομές για την εξασφάλιση της επάρκειας ύδατος, κ.α.).
Έργα για τη μείωση απωλειών από συστήματα αποθήκευσης και έργα υδροληψίας και διανομής ύδατος.
Έργα για την προστασία και παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και με αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας).
Στις ανωτέρω ομάδες έργων περιλαμβάνεται και η προμήθεια του κατάλληλου κατά περίπτωση εξοπλισμού.
Ο κ. Μπακογιάννης, σε δηλώσεις του ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Άνθρωπος, περιβάλλον και τεχνολογία. Τρεις άξονες προτεραιότητας για εμάς, που όταν συνδυάζονται με σχέδιο και στρατηγική, αποδίδουν μεγάλο όφελος για όλους. Με αυτά τα έργα αναβαθμίζουμε την ποιότητα του νερού, εξασφαλίζουμε την πρόσβαση όλων σε αυτό και πετυχαίνουμε την εξοικονόμηση του. Σε αυτή τη πορεία αλλαγών που κάνουμε στη Στερεά Ελλάδα, στηρίζουμε το περιβάλλον, για να μας στηρίζει κι αυτό στο μέλλον».
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΠΑ Ύδρευση
 http://amfissanewz.blogspot.gr/2018/01/6.html
 Φωτογραφία του Ευστάθιος Μαρματάκης.
Ευστάθιος Μαρματάκης
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών