Ε. ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ : ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ .

 
 Κι όπως κατ επανάληψη έχω γράψει , εγώ , αφρουγκαζόμενος τον κόσμο καταγράφω τα μηνύματά του , τα προβλήματα που θέλουν λύση και στην περίπτωση αυτή σε μια δρομολογούμενη επιδίωξη κατάργησης του Ταμείου δίνουμε ένα αγώνα , με μπροστάρηδες την Πρόεδρο του Ταμείου κ. Κατερίνα Καραδήμα και τον Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Τσονάκα διατήρησης του Ταμείου . Σε αυτόν τον αγώνα δίπλα μας είναι τα λοιπά μέλη του Ταμείου και τα του Τοπικού Συμβουλίου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γαλαξίδι 5 Δεκεμβρίου 2016

Προς τα Υπουργεία -Εσωτερικών Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ
-Εμπορικής Ναυτιλίας Δ/νση Λιμενικής Πολιτικής
Θέμα . Σύσταση νέου Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Δελφών
Κύριε Διευθυντά , ενόψει της αναμενόμενης εκδόσεως ΠΔ για τη
σύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δελφών θα ήθελα να σας
καταθέσω τα παρακάτω.
Με τη σύσταση του νέου Ταμείου , σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο ν. 3852/2010 άρθρο 103 παρ. 1β και 2 , απαγορεύεται η ύπαρξη
δύο ΝΠΔΔ που είναι στον ίδιο τομέα αρμοδιότητας Αυτό θα έχει σα
συνέπεια την κατάργηση του υπάρχοντος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Γαλαξιδίου το οποίο συνεστήθη με το ΠΔ 114/5.3.2004 .
- Επειδή για τη σύσταση του εν λόγω Ταμείου είχαν γίνει προσπάθειες 6-7 ετών
- Επειδή για την έναρξη λειτουργίας του βάσει της Διαπιστωτικής
Πράξης της Γενικής Γραμματέως της ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠ/65/4327/22.1.2015 έγιναν πρόσθετες και συνεχείς προσπάθειες 10 ετών
- Επειδή η κατάργηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου θα
δημιουργήσει δικαιολογημένη κοινωνική αναταραχή με απρόβλεπτες συνέπειες
- Επειδή η διατήρηση του Δημοτικού Λ. Τ. Γαλαξιδίου δεν εδράζεται μόνο
στην ιστορία του Γαλαξιδίου αλλά στην ιστορία που διαμορφώνει και
σφυρηλατεί αυτή αύτη η λειτουργία του Ταμείου , ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ , προς
αποφυγή των προαναφερομένων συνεπειών αλλά και για να είναι η όποια
απόφασή σας αποτέλεσμα εξέτασης όλων των παραμέτρων ότι το ίδιο άρθρο
103 στην παράγραφο 3 προβλέπει την κατ εξαίρεση διατήρηση , ως αυτοτελή
ΝΠΔΔ δήμων … με ορισμένους όρους και προϋποθέσεις .
Για την έκδοση λοιπόν μιας ορθής απόφασης θα ήταν σκόπιμο να
ληφθεί υπ όψη πρώτα και αυτή η διάταξη αντί της εκ των υστέρων
εξέτασής της και έκδοση νέου ΠΔ.
Το μεθοδευμένο έργο του λειτουργούντος Ταμείου που αφορά
ρύθμιση υποθέσεων που ήταν σε εκκρεμότητα για δεκαετίες , αυξημένη
είσπραξη τελών κ.ά. , ηλεκτρονικό μηχανισμό οικονομικής διαχείρισης ,
ασφάλεια πεζών και οδηγών , αισθητική αναβάθμιση της παραλιακής
ζώνης του Γαλαξιδίου , είναι ενδεικτικά μερικά από αυτά που τυγχάνουν
της πλήρους αναγνωρίσεως των πολιτών και θα αναφέρονται στην αίτηση
που θα πρέπει να σας υποβληθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Δελφών με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών .
Η λήψη πρωτοβουλίας για άμεση απόφαση έγκειται στα μέλη του
Δ.Σ. του Δήμου Δελφών .
Σε περίπτωση μη υλοποίησης της εν λόγω πρότασης αναγκαία κρίνεται
η ίδρυση γραφείου διοικητικά υπαγόμενου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Δελφών αλλά για πραγμάτωση των σκοπών του οργανωτικά και οικονομικά
ανεξάρτητου.
Ύστερα από τα παραπάνω αναμένουμε τη λήψη της όποιας απόφασής σας .
με εκτίμηση ο ενεργός πολίτης Ευστάθιος Μαρματάκης


Ευστάθιος Μαρματάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών