Ευστάθιος Μαρματάκης : ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ , ΜΕΛΕΤΕΣ , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1iTBRr_uvXPOfEsXcy6Y7slcRvda6EuH_w1o6REi6Ng&s

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 Γαλαξείδι 31 Οκτωβρίου 2022
 Προς - Δήμο Δελφών Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Ίδρυμα Κοινοτικού Θεάτρου Γαλαξειδίου Κοιν. - Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Τμήμα Εποπτείας Κοινοφελών Περιουσιών - Δήμαρχο , Παναγιώτη Ταγκαλή -Αντιδήμαρχο , Ευθύμιο Γρίβα
ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ
Κύριοι , Διευθυντά , Πρόεδρε , μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας , Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα Εποπτείας , ενημερώθηκα , 14 Οκτωβρίου 2022 , για την απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, της 12 Αυγούστου 2022 περί Εγκρίσεως Προμελέτης αναδιάρθρωσης και ανακαίνισης του εσωτερικού χώρου του κτιρίου του ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΊΟΥ . Η εισήγηση έγινε από την ειδική σύμβουλο του Δήμου Δελφών , Ανδρεάδου Κωνσταντίνα , σε υλοποίηση πρότασης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών . Επειδή για το ίδιο θέμα ανά 10-15 χρόνια συντάσσονται μελέτες , σας υπενθυμίζω τα παρακάτω . -Η υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου , με το έγγραφό της από 17.04.2018 προς την Π.Ε. Φωκίδας , Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών , Τμήμα Εποπτείας κ.ά. , πλην των άλλων αναφέρει - α) απόφαση έγκρισης μελέτης για έργα επισκευές του εσωτερικού χώρου - του Παρθεναγωγείου Γαλαξιδίου 21.12.1994 - β) απόφαση έγκρισης μελέτης συμπληρωματικών εργασιών - αποκατάστασης και ανάδειξης του διατηρητέου κτιρίου του παλαιού - Παρθεναγωγείου Γαλαξιδίου , 21.08.2004 - ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΤΟΤΕ) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ - γ) σε απάντηση της αρίθμ. 11414/23.05.2017 αίτησης- διαβίβασης φακέλου - μελέτης του θέματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΄Δήμου - Δελφών , γνώρισε ΑΜΕΣΑ , μετά από αυτοψία , το σχετικό έγγραφό της από - 14.06.2017 και με θέμα Άμεσα μέτρα αποκατάσταση του Παρθεναγωγείου
Κύριοι, επειδή το επόμενο βήμα κάθε εγκρίσεως προμελέτης είναι η σύνταξη νέας , ε ι σ η γ ο ύ μ α ι αντί συντάξεως άλλης, να γίνει επικαιροποίηση των μελετών , λαμβανομένων υπόψη των όσων αναφέρονται στην πρόσφατη έγκριση προμελέτης εκ μέρους του Ιδρύματος . ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΙΣΕΙΣ , ΝΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΝΝΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ . Δοθείσης της … ευκαιρίας , τις α΄ και β΄ περιπτώσεις , δεν τις γνωρίζατε ; και τι έγιναν οι οικείοι φάκελοι , χάθηκαν ; Σημειώνω , από μη διασταυρωμένη πηγή , ότι υπήρξαν ενέργειες χρηματοδότησης μιας εκ των προαναφερομένων μελετών . Αλλά μετά τόσα χρόνια !!!
Ευστάθιος Μαρματάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών