Ευστάθιος Μαρματάκης : ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306191161_2513625292137883_1066531921362455420_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHEmzVycgQfBFeeRKP8-uLEdYzjMMZCCyF1jOMwxkILIUUCQgPKP8t73F2u_XgnQteviQN1WjTFGZr3pfPEXZTM&_nc_ohc=E0rB8-l_1q4AX9U9JTU&tn=nf8RWbokvTvNgUgz&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=00_AT88fytDfX8dC8IGppVdCTbNCyih4Lhgn-uDGXnjoa7EcA&oe=63260C59


Κύριε Πρόεδρε, σε υλοποίηση του νόμου 4812/2021 , υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε το τίμημα πώλησης ανά κυβικό νερού, από το πρώτο στη δεύτερη , για την επόμενη εικοσαετία , μέχρι το 2040. Μάλιστα η μείωση του κόστους πώλησης του νερού από το Δημόσιο που είχε και αναδρομική ισχύ από το 2013 , ήταν της τάξεως του 40 τοις εκατό περίπου !!! Ύστερα από τα παραπάνω θεωρώ σκόπιμο να έρθετε σε επικοινωνία με την ΕΥΔΑΠ , για να συνάψετε νέα σύμβαση , για μειωμένο κόστος ανά κυβικό νερού , ώστε η ΔΕΥΑ να έχει τη δυνατότητα εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους , βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών , διεύρυνση των δραστηριοτήτων και της πελατειακής βάσης , με σκοπό την καλύτερη προσφερόμενη υπηρεσία στον πολίτη από απόψεως ποσότητας και ποιότητας νερού , με οικονομικότερο συντελεστή κόστους ύδρευσης-αποχέτευσης .
 
Γαλαξείδι 14 Σεπτεμβρίου 2022
Ευστάθιος Μαρματάκης
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών