Αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Δελφών για την αντιμετώπιση των ζημιών της πυρκαγιάς στον Ελαιώνα

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/298575812_1722284774813085_2138644065109657234_n.jpg?stp=cp1_dst-jpg_p180x540&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeERRXr7JYpT41b5GXsfpJHsAhIH39yqTFkCEgff3KpMWa39ODsFkrc01j4cilPdQ57TIT4r2RLDvocFLEs55Rf6&_nc_ohc=vR-AZ0xHq9EAX_5JbxV&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9c5HieZpCyHJcVXPSJ-EhBtdSpAqxGOJnJMQizm0quiA&oe=62FBFFA5

Αίτημα χρηματοδότηση στο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας» υπέβαλε ο Δήμος Δελφών, σε συνέχεια της πυρκαγιάς της 4ης Ιουλίου 2022 που έπληξε τον Παραδοσιακό Ελαιώνα της Άμφισσας.
Πιο συγκεκριμένα, και μεταξύ όλων των υπολοίπων ενεργειών που έχει κάνει ο Δήμος Δελφών, το ποσό της αιτούμενος οικονομικής ενίσχυσης, που υποβλήθηκε προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) ανέρχεται στα 325.729,40 ευρώ και αναλύεται σε:
•​78.417,60€ για Εργασίες Αντιμετώπισης Ζημίων από την Πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022
•​163.928,00€ Εργασίες Πρόληψης και Προστασίας Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας
•​83.383,80€ τελεσθείσες δαπάνες συνδρομής και διάθεσης μέσων (μηχανημάτων και υδροφόρων) στη Πυροσβεστική Υπηρεσία για την καταστολή της φωτιάς που αδυνατεί να καλύψει ο Δήμος Δελφών και αιτούμαστε πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.
Το αίτημα γνωστοποιήθηκε επίσης προς τους κ. Ιωάννη Μπούγα, Βουλευτή Φωκίδας, κ. Φάνη Σπανό Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και κ. Γεώργιο Δελμούζο, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φωκίδας.
 

 

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών