ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ : Ανακοίνωση - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος.

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

και Ανθρώπινων Πόρων

Τμήμα Υποστήριξης

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι

Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Χ. Μπάκας

Τηλέφωνο: 22660 22066

E-mail: hmpakas@0759.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

 

 

 

Λιδ Λιδωρίκι,  11 Ιουλίου 2022

 

Αριθ. Πρωτ.:  5972     

 

 

ΠΡΟΣ :

1)   κ. Δήμαρχο Δωρίδος

2)  κ. Γενικό Γραμματέα

3) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

4) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων

    και Συμβούλους Δημοτικών

    Κοινοτήτων

5) κ.κ. Προέδρους Δημοτικών

    Κοινοτήτων

 

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος.

 

      Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λιδωρικίου, στο Λιδωρίκι, στις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του  Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008 και ισχύει, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Ø  Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης για το έτος 2021.

 

      Στη συνεδρίαση αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου Δωρίδος.

 

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                                                                             ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

1.       Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου Δωρίδος (Να παρευρίσκονται για θέματα αρμοδιότητάς τους)

2.       Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Δωρίδος (Να παρευρίσκονται για θέματα αρμοδιότητάς τους)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

1.       Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

2.       Ιστοσελίδα Δήμου Δωρίδος

3.       Φορείς Δήμου Δωρίδος

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών