Τι αλλάζει στα έσοδα των Δήμων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας με το Ν/Σ ΥΠΕΣ

 https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%91/dimarxeio50vra.jpg

Στην τροποποίηση των σκοπών για τους οποίους οι Δήμοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα έσοδά τους από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) προχωρά η Κυβέρνηση, με το άρθρο 44 του Νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών που βρίσκεται υπό δημόσια διαβούλευση (είναι το διαβόητο πλέον Ν/Σ, που περιλαμβάνει τη φίμωση των Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, όπως μπορείτε να θυμηθείτε εδώ ) .

Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σκοπός της παρέμβασής της είναι « η διάθεση από τους δήμους, των εσόδων, που αντλούν από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκτέλεση έργων, για την καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων, αγορά ακινήτων αλλά και για την κάλυψη των κρίσιμων αναγκών τους, καθώς στην υφιστάμενη διατύπωση η κατανομή των εσόδων από το Τ.Α.Π. γίνεται με τρόπο ανισομερή και ανελαστικό, με αποτέλεσμα να παραμένουν αδιάθετα και αναξιοποίητα εισπραχθέντα από τους Ο.Τ.Α. ποσά. »  

Ο AIRETOS.GR παρουσιάζει το πριν και το μετά της σχετικής νομοθεσίας:

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΑΡ.20 ΤΟΥ ΑΡ.24 ΤΟΥ Ν.2130/1993

« 20. Το έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται

υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων

και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών. »

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

« Άρθρο 44

Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)

- Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Η παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής:

“ 20. Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται

σε ποσοστό 50 % τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, την καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και την αγορά ακινήτων, εφόσον οι δαπάνες αυτές έχουν προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για την κάλυψη άλλων αναγκών,

το οποίο δύναται να προσαυξηθεί εφόσον οι ανάγκες του πρώτου εδαφίου καλυφθούν με μικρότερο ποσοστό ή δεν υφίστανται εντός εκάστου οικονομικού έτους. ” »

 

 airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών