Ρήτρα αναπροσαρμογής-Ρεύμα: Πρώτη δικαστική απόφαση δικαιώνει ξενοδοχείο για τις επιπλέον χρεώσεις

https://i1.prth.gr/images/963x541/_webp/files/2022-06-20/dei_revma_metrites_m.jpg


Το δικαστήριο δικαίωσε την επιχείρηση και απαγόρευσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του ξενοδοχείου από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς την αποπληρωμή των χρεώσεων λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής. Οι επιπλέον χρεώσεις είχαν προστεθεί στον λογαριασμό ρεύματος του ξενοδοχείου μονομερώς από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ είχε συνάψει σύμβαση σταθερής τιμολόγησης. Με την απόφασή του ο δικαστής έκρινε ότι ο πάροχος αντισυμβατικά και μη νόμιμα επέβαλε ρήτρα αναπροσαρμογής σε σύμβαση σταθερής τιμολόγησης και χρέωσε τους λογαριασμούς με ποσά τα οποία δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η επιχείρηση.

Επίσης, το δικαστήριο έκρινε ότι ο πάροχος δεν είχε καμία απολύτως δυνατότητα να τροποποιήσει μονομερώς τη σύμβαση από σταθερή σε κυμαινόμενη χρέωση, ούτε επικαλούμενος την εκρηκτική αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής προμήθειας και σχετικό όρο της σύμβασης για μονομερή τροποποίηση της σύμβασης για σπουδαίο λόγο είχε τη δυνατότητα να επιβαρύνει τη συμφωνηθείσα τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το σκεπτικό αυτό δέχτηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της επιχείρησης και απαγόρευσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του ξενοδοχείου χωρίς την αποπληρωμή των χρεώσεων λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αγωγής της επιχείρησης.

ariadni-nouka01

«Είναι η πρώτη απόφαση που προσεγγίζει την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, κρίνοντας ότι οι χρεώσεις λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής σε συμβάσεις σταθερής χρέωσης πάσχουν νομιμότητας», λέει στο protothema.gr η δικηγόρος του ξενοδοχείου
κυρία Αριάδνη Νούκα και προσθέτει: «Το Δικαστήριο αιτιολόγησε με αρτιότατη νομική θεμελίωση τη μη νομιμότητα της επιβολής της ρήτρας και όλως εμπεριστατωμένα έκρινε ως αβάσιμους νομικά τους ισχυρισμούς του παρόχου και κάποιους μάλιστα
τους έκρινε και ως παρελκυστικούς, λαμβάνοντας υπόψη τα συμβατικώς συμφωνηθέντα και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η Δικαιοσύνη ταχύτατα στην
υπόθεση «ρήτρα αναπροσαρμογής» θωράκισε αποτελεσματικά το κράτος δικαίου».

Η υπόθεση

Ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη είχε συνάψει τον Απρίλιο του 2021 σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιώτη πάροχο στην οποία είχε ρητά συμφωνηθεί σταθερή τιμολόγηση. Αιφνιδίως τον Οκτώβριο 2021 ο πάροχος επικοινώνησε με τον επιχειρηματία και ζήτησε να τροποποιηθεί το συμφωνηθέν πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ν΄ αντικατασταθεί η σταθερή χρέωση κατανάλωσης με κυμαινόμενο μοντέλο τιμολόγησης, την οποία η επιχείρηση αρνήθηκε.
Τον Δεκέμβριο του 2021 στον λογαριασμό χρονικής περιόδου από 01-12-2021 έως 31-12-2021 χρεώθηκε χρηματικό ποσό 4.197,73€ μονομερώς από τον πάροχο με την ένδειξη «ρήτρα αναπροσαρμογής». Παρά τις αντιδράσεις της επιχείρησης , προφορικές και έγγραφες, ο πάροχος αντί να προβεί στην αποχρέωση του ως άνω χρηματικού ποσού 4.197,73€, στον λογαριασμό που ακολούθησε για τη χρονική περίοδο από

1-1-2022 έως 31-01-2022 εκ νέου εφάρμοσε ρήτρα αναπροσαρμογής με αποτέλεσμα να υπολογίσει και να χρεώσει χρηματικό ποσό 3.902,78€.
Η επιχείρηση υπέβαλε τεκμηριωμένες έγγραφες αντιρρήσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν από τον πάροχο, με αποτέλεσμα ν’ αναγκαστεί να απευθυνθεί σε νέο πάροχο καταβάλλοντας μόνο το ποσό του λογαριασμού χωρίς όμως να αποπληρώσει τις χρεώσεις της ρήτρας αναπροσαρμογής .
Εν τω μεταξύ έλαβε νέο λογαριασμό για χρονική περίοδο 9 ημερών, δηλαδή για τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την αλλαγή παρόχου, με χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής 539,74 €. Για τη μετάβαση στον νέο πάροχο η επιχείρηση έπρεπε, είτε ν΄αποπληρώσει ολοσχερώς τις χρεώσεις αυτές, είτε να τις διακανονίσει.

Κατόπιν τούτου διακανονίστηκε μεν το ποσό των χρεώσεων της αναπροσαρμογής, ωστόσο η επιχείρηση αμφισβητώντας τη νομιμότητα του ποσού της αναπροσαρμογής άσκησε αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα, ενώ ήταν η πρώτη καταναλώτρια υπέρ της οποίας τον Απρίλιο 2022 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που απαγόρευσε στον πάροχο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και εντολή για απενεργοποίηση της παροχής και διακοπή της ηλεκτροδότησης του ξενοδοχείου. Την 5η Μαΐου 2022 εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα και εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση.

 

 protothema.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών