ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ : Με προσωρινή διαταγή απαγορεύεται στον πάροχο κάθε ενέργεια για διακοπή ρεύματος σε βιοτεχνία πλαστικών

https://video.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/284454734_5185909581501236_5139681312043869246_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeExULbHis00oiH7jcLCDjfJWiy93iNZxYlaLL3eI1nFid2HvoDwRA96UFKhXZZqmaCp6JjQRjmCVfuyOdFlDh0-&_nc_ohc=l7W_0k_2jzMAX8oXEke&_nc_ht=video.fath6-1.fna&oh=00_AT_h_6EKLI9jiuTHeJhxXgYgNKnmj7iTSB6RGX0fwMx3gw&oe=629ADC55


Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Με προσωρινή διαταγή απαγορεύεται στον πάροχο κάθε ενέργεια για διακοπή ρεύματος σε βιοτεχνία πλαστικών
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών