Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 13-15 ΜΑΙΟΥ 2022 του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280274358_2411451739021906_6100383632753567968_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-6&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHukN05H62NcclhRSvL-BmSflzvcr7_HMx-XO9yvv8czEkSVrz4MFOwnQbhOBAMEqLA6WztchQqOw3KGY96inEd&_nc_ohc=d5Y7pMNDm5YAX_G80Te&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8BwvudcAwtIepjZsDLCWknMyj7u59CbcG7GoMsO-piCA&oe=627F8941


Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 13-15 ΜΑΙΟΥ 2022 του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.
Μετά την... επιστροφή οι προκριτοι του ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ δηλοποιουν......
ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ , ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ !!!
 
 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280274358_2411451739021906_6100383632753567968_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-6&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHukN05H62NcclhRSvL-BmSflzvcr7_HMx-XO9yvv8czEkSVrz4MFOwnQbhOBAMEqLA6WztchQqOw3KGY96inEd&_nc_ohc=d5Y7pMNDm5YAX_G80Te&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8BwvudcAwtIepjZsDLCWknMyj7u59CbcG7GoMsO-piCA&oe=627F8941
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών