ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΜΕΡΉ ΑΛΛΑΓΉ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ (παροχή ..)

https://www.thes.gr/wp-content/uploads/2019/09/2509ilektriki-energeia.jpg

Αρχίσαμε... τις επιστολές αμφισβήτησης
Παράδειγμα
Σας γνωρίζουμε
ΠΡΟΣ: ΧΧΧΧ
ΚΟΙΝ:
1) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
2) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3) Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
4) Συνήγορος του Καταναλωτή
5) Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
----------
Αγαπητοί κύριοι,
Καλησπέρα σας.
Με την παρούσα επιστολή θέλω να σας δηλώσω την αντίρρησή μου καθώς και την εναντίωση μου στην μονομερή αλλαγή από πλευράς σας, της σύμβασης για την παροχή ενέργειας μεταξυ μας.
Αφορά τον αριθμό παροχής ΧΧΧ στο όνομα ΧΧΧΧ
Στο λογαριασμό που εκδόθηκε στις χχχ 2022 αναφερόταν στο κάτω μέρος του λογαριασμού στην πίσω σελίδα η αλλαγή στους όρους προμήθειας δίχως να γίνεται σαφής αναφορά σας, στην κατάργηση της παροχής nrg fixed, υπηρεσία με την οποία αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής για όσο χρονικό διάστημα ο καταναλωτής δηλαδή εμείς την πληρώνουμε.
Λόγω έντονης ανησυχίας εξαιτίας των φαινομένων εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής ,από διάφορους παρόχους σε τυχαίο έλεγχο και ερώτημα μου προς το τηλεφωνικό σας κέντρο ενημερώθηκα ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής θα ισχύει από ΧΧΧ καθώς η συνδρομή nrg fixed καταργείται για εμάς στις ΧΧΧ
Με την παρούσα επιστολή σας δηλώνω την πλήρη εναντίωση μου λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης, σας προς εμάς καθώς ουδέποτε αναφέρθηκε ότι καταργείται αυτή η συνδρομή (nrg fixed) σε κανένα λογαριασμό που μας έχετε στείλει μέχρι και σήμερα.
Συμπληρωματικά και σύμφωνα και με τις τελευταίες ενημερώσεις της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας ο πάροχος δεν έχει καμία δυνατότητα για αναπροσαρμογή συμβολαίων πριν το πέρας εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης παροχής.
Εμείς υπογράψαμε τη σύμβαση παροχής ενέργειας ........του 2021. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας δεν είχατε κανένα δικαίωμα στο να προβείτε στην τροποποίηση μονομερώς τη σύμβαση παροχής στο χρονικό διάστημα το οποίο το πράξατε (Σημ. Ιανουάριος 2022).
Ως εκ τούτου, για τους παραπάνω αναφερθέντες λόγους θέλω να σας δηλώσω την πλήρη εναντίωση μου στην μονομερή αλλαγή των όρων της σύμβασης παροχής ενέργειας καθότι είναι εκ του νόμου ατοπη και αντιβαίνει στους όρους που έχουν τεθεί από τις αποφάσεις του κου. Υπουργού ενέργειας και τη ΡΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση αναμένω την πλήρη απάντηση σας προ της παρέλευσης του χρονικού διαστήματος που εσείς αυταρχικά, αδιαφανώς και δίχως πλήρη ενημέρωση ημών θέσατε, προκειμένου να μπορέσουμε να προβούμε σε όλες τις ενέργειες εκείνες που ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα να προβούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και ευελπιστώ ότι θα λάβετε υπόψιν όλα όσα παραπάνω έχουν αναφερθεί προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας.
Συνημμένα θα βρείτε και τον λογαριασμό τον οποίο μας αποστείλατε με τον οποίο αναφέρεται ότι τροποποιούνται οι όροι της σύμβασης παροχής ενέργειας δίχως να γίνεται ευκρινής αναφορά στην κατάργηση της συνδρομής η οποία αναστέλλει τη ρήτρα προσαρμογής για όσο χρονικό διάστημα αυτή καταβάλλεται από τον καταναλωτή δηλαδή εμάς.
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών