ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ : Η λύση δίνεται για τους εξωφρενικούς λογαριασμούς ρεύματος: από την Λιλα Κοζυρακη δικηγόρο Αθηνών

 https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275955570_4982320351860161_1640363780664629703_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHzFsv91ckpS-S78qGDENjwQLdfkPjIN5ZAt1-Q-Mg3lgsn_3woAIr6SvPjkXtPJvW3No_TF5E7T4aTOS3fa6zi&_nc_ohc=8OJ-7H9TfcEAX-rkmXs&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=00_AT_2a1yxKnS-FDSdjMub7BgmDA1GV2NSC9dymVZn1U5YTg&oe=6236B0A7


Η λύση δίνεται για τους εξωφρενικούς λογαριασμούς ρεύματος: από την Λιλα Κοζυρακη δικηγόρο Αθηνών
Και Επιστημονικό Συνεργάτη του Συνηγόρου του Καταναλωτή
Στείλτε emails στους παρόχους ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής του κόστους προμήθειας και ο τρόπος υπολογισμού της, αντίκειται στην αρχή διαφάνειας των συναλλαγών, στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και ότι αρνείστε να την καταβάλλετε, προβαίνοντας εφεξής σε νόμιμες καταβολές του υπολειπόμενου ποσού στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών