Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

 

https://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2018/02/diktio-idreusis-aftodioikisi.jpg


Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ύψους 16,9 εκ ευρώ.
H Ένταξη περιλαμβάνει:
- την κατασκευή υδροληψίας και νέου αγωγού μεταφοράς ανεπεξέργαστου νερού από το κανάλι του Μόρνου έως τη θέση της (άνω) Δεξαμενής Χρισσού
-την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένου νερού από την Δεξαμενή του Χρισσού έως το Φρ. Ιτέας και έως τη Δεξαμενή Κίρρας,
- την κατασκευή νέας Μονάδας Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) στη θέση «Χρισσό», δυναμικότητας 300m3/hr ή 7200m3/day με τη χρήση μεμβρανών υπερδιήθησης
-την αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από το Αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου έως το Φρεάτιο Διανομής Ιτέας και έως τη Δεξαμενή Ιτέας και αντικατάσταση Φρεατίου Διανομής Ιτέας
- την αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από Φρεάτιο Διανομής Ιτέας έως τη Δεξαμενή Γαλαξιδίου
-την κατασκευή νέας Δεξαμενής στην Τριταία
- την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού στα έργα αποθήκευσης και επεξεργασίας νερού (δεξαμενές, διυλιστήριο) με σκοπό τον έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Δελφών.
-τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση της νέας Μονάδας Διύλισης Νερού στη θέση «Χρισσό» για 12 μήνες.
-Δαπάνες αρχαιολογικής επίβλεψης για την υλοποίηση του Έργου
-Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης.
 
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών