Παναγιώτης Ταγκαλής : Κατατέθηκε σήμερα Δευτέρα 24.05.2021 ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, πρόταση με τίτλο:

 https://www.agiathimia.com/wp-content/uploads/2020/03/%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%91-%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A6%CE%A9%CE%9D.jpg
 
Κατατέθηκε σήμερα Δευτέρα 24.05.2021 ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, πρόταση με τίτλο: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ Η/Μ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», με κωδικό MIS 5114177 και συνολικό Προϋπολογισμό 17.100.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
Κύριος του Έργου είναι η ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών και Φορέας Υλοποίησης ο Δήμος Δελφών.
Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί προϊόν μιας μεγάλης προσπάθειας που κατέβαλαν οι υπηρεσίες μας τους τελευταίους μήνες. Η ένταξη και ολοκλήρωσή της θα δώσει οριστική λύση στην υδροδότηση μεγάλου μέρους των οικισμών του Δήμου μας (Ιτέα, Γαλαξίδι, Χρισσό, Τριταία) μέσω της αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού, τον έλεγχο των διαρροών και την διασφάλιση της ποιότητας του νερού όπου εντοπίζονται τυχόν προβλήματα.
Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά:
• την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς ανεπεξέργαστου νερού από το κανάλι του Μόρνου έως θέση της (άνω) Δεξαμενής Χρισσού και την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένου νερού από την Δεξαμενή του Χρισσού έως το Φρ. Ιτέας και Δεξαμενή Κίρρας,
• την κατασκευή νέας Μονάδας Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) στη θέση «Χρισσό»,
• την αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού από το Αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου έως το Φρεάτιο Διανομής Ιτέας και έως τη Δεξαμενή της Ιτέας με αντικατάσταση του Φρεατίου Διανομής Ιτέας,
• την αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού από το Φρεάτιο Διανομής της Ιτέας έως τη Δεξαμενή Γαλαξειδίου,
• την κατασκευή νέας Δεξαμενής στην Τριταία,
Στο έργο περιλαμβάνεται επιπλέον η Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του Δήμου Δελφών, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση της νέας Μονάδας Διύλισης στη θέση «Χρισσό» για 12 μήνες.
Να ευχαριστήσουμε τον υφυπουργό Ανάπτυξης Κ.Ιωάννη Τσακίρη για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη της συγκεκριμένης πρότασης.

 

Παναγιώτης Ταγκαλής

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών