Φιλόδημος ΙΙ: Εγκύκλιος για να πάρουν οι Δήμοι τα υπόλοιπα εκατομμύρια του 2019

https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20-%20%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97/filodimos1.JPG

Θυμάστε που τον Απρίλιο του 2019 ο Αλ. Χαρίτσης είχε εκδώσει Απόφαση –“πασχαλινό δώρο” επιχορήγησης των Δήμων με 150 εκατομμύρια από το “Φιλόδημο ΙΙ” ;

Τότε, η Απόφαση όριζε ότι με την έκδοσή της το Υπουργείο θα καταβάλειτα μισά (το 50%), ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί στους δικαιούχους Δήμους με την υποβολή δικαιολογητικών, «το είδος των οποίων θα προσδιοριστεί με σχετικό έγγραφο».

Τα χρόνια πέρασαν, ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, οι Θεοδωρικάκος – Λιβάνιος ήρθαν, οι Θεοδωρικάκος – Λιβάνιος έφυγαν, και το έγγραφο να ορίσει τα δικαιολογητικά δεν βγήκε.

Ώσπου φθάσαμε αισίως στην 3η Φεβρουαρίου 2021 και, επιτέλους, το έγγραφο δημοσιεύθηκε.

Πρόκειται για την αριθμ. 7972/2.2.2021 Εγκύκλιοπρος όλους τους Δήμους, με θέμα:«Δικαιολογητικά απόδοσης του υπολοίπου 50 % της αριθμ. 30292/19.4.2019 Απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”».

Δύο χρόνια μετά, λοιπόν, το Υπουργείο καθόρισε πως η χρηματοδότηση του υπολοίπου ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά δαπανών που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο.

Ειδικότερα οι Δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτημα χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Δελτίο χρηματοδότησης έργων α΄ δόσης επιχορήγησης (Τύπος – Παράρτημα Ι) συμπληρωμένο και νόμιμα υπογεγραμμένο.2)Δελτίο δαπανών αιτούμενης χρηματοδότησης(Τύπος – Παράρτημα ΙΙ) συμπληρωμένο και νόμιμα υπογεγραμμένο το οποίο θα συνοδεύεται από: α)πιστοποιημένους λογαριασμούς, υπογεγραμμένους από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο και εγκεκριμένους από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες,β)πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται, γ)φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος.

Η Εγκύκλιος ενημερώνει ότι « η χρηματοδότηση του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης προϋποθέτει την απορρόφηση της α΄ δόσης ».

 

4/2/2021  

https://www.airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών