Ιωάννης Μπούγας : Περιοχή Πλήθος Ποσό Δανείου Νομός Φωκίδος 16.370.400 € .....

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/130678132_392642542001788_5878165440085783521_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFeW5nJe4bq1gwqFhFpb-y3eO312x9EEXd47fXbH0QRd-YP9vsAfd5C-moLufprTNd0WXLHCwBJ4xTLW1z40ElA&_nc_ohc=mrdZqwwFS0cAX_lBSAY&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=a6de0b11708d9c8e9f56ff5f2b4ccc23&oe=5FF8A22B

Για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και σκόπιμη παραπλάνηση για την έμπρακτη στήριξη της Κυβέρνησης προς τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της Φωκίδας, ζήτησα με ερώτησή μου προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης τα συγκεκριμένα ποσά, που χορηγήθηκαν από κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απάντησε διά του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Ιωάννη Τσακίρη, στην ερώτησή μου σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενεργοποιήθηκαν για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του νομού Φωκίδας, κοινοποιώντας αφενός το υπ’ αριθμ. πρωτ. 239268/18.11.20 έγγραφο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και αφετέρου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 124593/24.11.2020 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αναμένονται περαιτέρω στοιχεία χρηματοδότησης κι εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών.
Τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
• Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19
Περιοχή Πλήθος Ποσό Δανείου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 390 136.622.650
Νομός Φωκίδος 41 16.370.400
Επικράτεια 11902 4.722.978.947
Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου για μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις στην Στερεά Ελλάδα είναι 71,2 εκατ. €, που θα προέλθει από το ΕΠΑνΕΚ και από Εθνικούς Πόρους. Περισσότερες από 520 μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να ωφεληθούν λαμβάνοντας δάνεια με εξασφαλισμένες εγγυήσεις.
• Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ
Περιοχή Πλήθος Ποσό Δανείου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 705 58.611.188
Νομός Φωκίδος 52 2.568.000
Επικράτεια 16567 1.702.710.043
Έως τα τέλη του Οκτ 2020 είχαν εγκριθεί 18.184 νέα επιχειρηματικά δάνεια κεφαλαίων κίνησης ύψους 2,08 δις. €, εκ των οποίων 45 δάνεια ύψους 966,4 χιλ. € σε επιχειρήσεις της Π.Ε. Φωκίδας.
• Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων πληττόμενων επιχειρήσεων
Σε σύνολο 22.966 επιχειρήσεων (μοναδικά ΑΦΜ) που έχουν ενταχθεί στη δράση με συνολικό ποσό ενίσχυσης 312,1 εκ. € για την επιδότηση τόκων 54.597 υφιστάμενων δανείων, οι 774 επιχειρήσεις (μοναδικά ΑΦΜ) δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έχουν ενταχθεί στη δράση με συνολικό ποσό ενίσχυσης 12,1 εκ. € για την επιδότηση τόκων 1.921 υφιστάμενων δανείων. Εξ αυτών οι 63 επιχειρήσεις (μοναδικά ΑΦΜ) δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Φωκίδας και έχουν ενταχθεί στη δράση με συνολικό ποσό ενίσχυσης 387,9 χιλ. € για την επιδότηση τόκων 130 υφιστάμενων δανείων.
• Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε πληττόμενες επιχειρήσεις
Στο πλαίσιο του Α’ και Β’ κύκλου εγκρίθηκε η συμμετοχή 142.000 επιχειρήσεων. Ειδικά στην Στερεά Ελλάδα, ενισχύθηκαν περίπου 5.500 επιχειρήσεις με πόρους δημόσιας δαπάνης 44,3 εκατ. €. εκ των οποίων οι 303 επιχειρήσεις από την Π.Ε. Φωκίδας στις οποίες καταβλήθηκε άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 1,5 εκατ. €. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και για τον Γ’ κύκλο της δράσης από εθνικούς μόνο πόρους ενώ έως τα τέλη του έτους αναμένονται δύο ακόμα κύκλοι Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
 
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών