Καταγγελίες για την Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ - Έλεγχοι από Δήμους


Καταγγελίες για την Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ - Έλεγχοι από Δήμους
Πολλές οι επώνυμες καταγγελίες στο epoli.gr για ψευδείς καταχωρίσεις στοιχείων, μετεχόντων στην Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 8.166  θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους “προσωρινούς”
πίνακες, και από σήμερα, να βρεθούν στις νέες υπηρεσίες τους. Σε συνέχεια αυτών, το epoli.gr επικοινωνώντας με Δήμους - για τους οποίους έγιναν καταγγελίες - πληροφορήθηκε ότι, κάποιοι εξ’ αυτών θα προχωρήσουν οι ίδιοι σε ελέγχους.
Άλλη μία επώνυμη καταγγελία κάνει λόγο για απόρριψη αίτησης υποψηφίας με 19,1 βαθμό πτυχίου, 84 μήνες εμπειρία και 67% ποσοστό αναπηρίας. «…Έχουν γίνει λάθη από το ΑΣΕΠ και δεν έχουν διαβαστεί όλες οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί κι έτσι τα προσωρινά αποτελέσματα δεν μπορεί να είναι έγκυρα, Σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες ώστε η υπηρεσία του ΑΣΕΠ να κάνει σωστό έλεγχο. Ας αναρτήσουν όλα τα στοιχεία ώστε να γνωρίζουμε!» μας τόνισε στην επικοινωνία της.
Κλείνοντας, δεκάδες είναι τα παράπονα “παρατασιούχων”, που κάνουν λόγο για «αδικία», αφού παρά την πολυετή προσφορά τους - και κατά συνέπεια αποκτηθείσας εμπειρίας - αυτή δεν μοριοδοτήθηκε, επαρκώς, με αποτέλεσμα από την 31η Μαρτίου 2018 να μείνουν εκτός εργασίας.

02.04.18 | 09:27

 https://www.epoli.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών