«Φακέλωμα» των συναλλαγών μας στο Υπουργείο Οικονομικών!

 φακελωμα
Όλες μας τις τραπεζικές συναλλαγές, είτε έγιναν στα γκισέ ή μέσω καρτών … ακόμη και οι αναλήψεις στα ΑΤΜ (!!)  θα ξέρει μέχρι την Τρίτη το Υπουργείο Οικονομικών! «Φακέλωμα» θα πέσει και στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά μας! Ο big brother του ΥΠΟΙΚ (δηλαδή η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που θα παραλάβει αυτά τα στοιχεία) θα σκανάρει όλες μας τις συναλλαγές για να εντοπίσει τυχόν ίχνη «μαύρου χρήματος»!

Άλλωστε, θα έχει στην διάθεσή της σε κάθε τους λεπτομέρεια στοιχεία για τραπεζικές κινήσεις την περασμένη χρονιά, αλλά και τα ποσά ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν στις; εταιρείες ασφάλισης.
Αυτό διαπίστωσα όταν εντόπισα τις σχετικές εγκυκλίους βάσει των οποίων τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παραδώσουν τα στοιχεία των συναλλαγών μας με τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές στην Γ.Γ.Π.Σ., ψάχνοντας κάποια πράγματα που αφορούσαν προσωπικό οικονομικό ζήτημα. Θεώρησα σωστό να σας το μεταφέρω για να το μάθουν και εκείνοι που τυχόν δεν το γνώριζαν ότι πλέον στο υπουργείο Οικονομικών μας «φακελώνουν» κανονικότατα… και με τον νόμο!
Σας μεταφέρω το σχετικό ενημερωτικό δελτίο με παραπομπές στις εγκυκλίους:
Α. Για τράπεζες με προθεσμία έως τις 28 του μήνα:
«Διαβίβαση πληροφορίων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Γ.Γ.Π.Σ. από Φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. (Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές)  έτους 2016
Οι παραπάνω φορείς διαβιβάζουν ΣΤΗΝ ΔΗΛΕΔ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1033/28.1.2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει :
1.1.β Στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
1.1.γ Χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
1.2. Στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας».
Β. Για ασφαλιστικές εταιρείες, επίσης με προθεσμία έως τις 28 του μήνα
«Πληροφορίες από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης
2.1. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’/23-07-2013).
Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου,
β) Αριθμός συμβολαίου,
γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος,
δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης.
Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς».
για το www.ignomisou.gr Ν.Π.

 http://www.ignomisou.gr
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών