"Δικαίωση τρίτεκνης υπερχρεωμένης οικογένειας , με δικαστική απόφαση "

 
Ειρηνοδικείο Χανίων: Υπαρ.554/2016 απόφαση, "Σταθμός" για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,με την συνδρομή και καθοδήγηση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, όπου ορίζεται:
 α) "μηδενικές καταβολές" για την σύζυγο β) επιβολή μηνιαίας δόσης 200 ευρώ, για τον σύζυγο, για
36 μήνες γ) "κούρεμα" χρέους για τον σύζυγο, κατά 90% (χρωστούσε 75.035,04 και καλείται να πληρώσει ΜΟΝΟ 7.200 ευρώ σε 36 μήνες )δ)Διάσωση της πρώτης κατοικίας (επικαρπία) για την σύζυγο ε) Επιβολή για την σύζυγο,μετά την πάροδο της  τριετίας καταβολή δόσης , για την διάσωση της κύριας  κατοικίας (τριώροφο),ποσό 172,74 ευρώ σε 144 δόσεις (12 χρόνια) ζ)Ποσοστό συν.διαγραφής χρέους και των δύο συζύγων 78%.

 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,πρόκειται για τρίτεκνη οικογένεια δανειοληπτών, ο σύζυγος σήμερα είναι συνταξιούχος, του Ναυστάθμου Κρήτης , η κατάσταση της υγείας του είναι επιβαρυμένη , η σύζυγος του, δεν εργάζεται,Το μοναδικό τους εισόδημα είναι η σύνταξη του συζύγου, η οποία με τις  μνημονικές περικοπές, φθάνει σήμερα στα 1.060  ευρώ, μηνιαίως. Αμφότεροι, είναι χρεωμένοι είτε ως οφειλέτες ,είτε ως εγγυητές μεταξύ τους.Η οφειλή του συζύγου , προς την μία και μοναδική πιστώτρια τράπεζα, ανέρχεται στο ποσό των 75.035,04 ευρώ ,από τρία δάνεια, της δε συζύγου 71.301 ευρώ. Σε σύνολο ως οικογένεια , έχουν χρέος  146.336,39  ευρώ.Με την υπαρ.554/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων,  θα πληρώσουν ΜΟΝΟ 7.200 ο σύζυγος  + 24.875 η σύζυγος= 32.075 ευρώ , σε  δεκαπενταετή χρονική περίοδο , το δε υπόλοιπο  ποσό του χρέους  των 114.261 ευρώ , ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ, σε ποσοστό  διαγραφής 78%.
 Περιουσιακά στοιχεία : O σύζυγος δεν   διαθέτει κανένα  περιουσιακό στοιχείο
Περιουσιακά στοιχεία : H σύζυγος διαθέτει τριώροφη κατοικία   έχει την επικαρπία,η κυριότητα έχει δοθεί ,στα τρία ενήλικα τέκνα τους.
Επί της απόφασης 554/2016 απόφασης,το Ειρηνοδικείο Χανίων αποφάσισε:
 α) "μηδενικές καταβολές" για την σύζυγο
β) επιβολή μηνιαίας δόσης 200 ευρώ, για τον σύζυγο, για 36 μήνες
γ) "κούρεμα" χρέους για τον σύζυγο , κατά 90% (χρωστούσε 75.035,04 και καλείται να πληρώσει ΜΟΝΌ 7.200 ευρώ
δ)Διάσωση πρώτης κατοικίας (επικαρπία) για την σύζυγο
ε) Επιβολή μετά την πάροδο της  τριετίας ,καταβολή δόσης  για την διάσωση της κατοικίας ποσό 172,74 ευρώ σε 144 δόσεις (12 χρόνια)

Συμπερασματικά : Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μία απόφαση ρύθμισης και ανακούφισης της οικογένειας του υπερχεωμένου νοικοκυριού, η οποία διαφορετικά είχε ρυθμίσει "την ζωή της" πριν κρίσης, δεν έκανε αλόγιστο δανεισμό, όταν ο μισθός του εργαζομένου στον Ναύσταθμο Κρήτης , πριν κρίσης ήταν  αρκετά  ικανοποιητικός,και σήμερα οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης , αλλά και οι μειώσεις των συντάξεων συντελούν , να μην μπορούν πλέον οι καταναλωτές να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών