ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΘΕΜΑ: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης αποφάσισε την κατανομή πρόσθετων πιστώσεων ύψους 15,3 εκατ. € στο πλαίσιο του Άξονα 4 - Leader

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατανομή πρόσθετων πιστώσεων ύψους 15,3 εκατ. €
στο πλαίσιο του Άξονα 4 – Leader του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Την αύξηση και κατανομή των πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο του Άξονα 4- LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ), αποφάσισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Οι πόροι ύψους 15.300.000 ευρώ, αντί 13.400.000- που προβλέπονταν στην προηγούμενη υπουργική απόφαση- κατανέμονται σε 43 περιοχές παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα- όπου υλοποιείται Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, από αντίστοιχες Ομάδες Τοπικής Δράσης-από 17 που είχαν καθοριστεί αρχικά. Στόχος είναι η ορθολογική διάθεση και αξιοποίηση των κονδυλίων με αντικειμενικά κριτήρια για την επαρκή κάλυψη των τοπικών αναγκών.
Για την κατανομή των πιστώσεων λήφθηκαν υπόψη αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και συγκεκριμένα:
Ø  ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης,
Ø  η έκταση της περιοχής παρέμβασης,
Ø  το ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) με οριστική ένταξη,
Ø  το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) που έχει συμβασιοποιηθεί,
Ø  το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) που πιστοποιήθηκε - αναγνωρισμένα αιτήματα πληρωμής επενδυτών από τις ΟΤΔ. 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών