Συνεδρίαση επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαμιέων 14-11-2012


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 


ΛΑΜΙΑ   5/11/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 79295
Π Ρ Ο Σ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
(όπως πίνακας αποδεκτών) 

               

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Διαβούλευσης» (Άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 14η του μηνός Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν.3852/10.

ΘΕΜΑΤΑ: 1. Διατύπωση γνώμης επί του Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου για το    2011-2014
                     2. Διατύπωση γνώμης επί του τεχνικού προγράμματος 2013
                     3. Διατύπωση γνώμης πριν τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Συνημμένα
1.       Εισηγήσεις Δημάρχου
2.       Στόχοι και Άξονες στρατηγικού σχεδιασμού 2011 – 2014
3.       Τεχνικό πρόγραμμα 2013
4.       Πίνακες Εσόδων – Εξόδων

Κοινοποίηση
·         ΜΜΕ
·         Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου
Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Διαβούλευσης
και
                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ


                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών