ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ


ΛΑΜΙΑ               19/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 76035

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ
Τα Τακτικά Μέλη  της
Οικονομικής Επιτροπής
  1. Ηλιόπουλος Σπυρίδων
  2. Τελώνης Δημήτριος
  3. Καββαδίας Γεώργιος
  4. Μιχαλόπουλος  Μιχαήλ
  5. Ραφτοπούλου Μαρία
  6. Κλειτσάκης Αθανάσιος
  7. Τζουβάρας Αχιλλεύς
  8. Αρναούτογλου Θεόδωρος

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση  44ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα 2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
Θέμα 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"
Θέμα 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ"


Κοινοποίηση
κ. Δήμαρχο


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών