Πρόσκληση 17ης σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ


ΛΑΜΙΑ                 19/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 76096

ΠΡΟΣ
Τα Τακτικά και τα Αναπληρωματικά Μέλη  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μητσόπουλο Δημήτριο
1. Ευαγγελίου Παναγιώτης
2. Σταϊκούρα Ευγενία
2. Παπαποστόλου Απόστολος
3. ΑργύρηΑθανάσιο
3. Λυκοτσέτα-Ντζιαβού Γεωργία
4. Νταφλούκα Βασίλειο
4. Κλειτσάκης Αθανάσιος
5. Ζωμένο Ανάργυρο

6. Κορέντζελο Δημήτριο

7. Χονδραλής Γεώργιος

8. Στασινό Παναγιώτη


ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση  17ης σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΟΣ)Κοινοποίηση
κ. Δήμαρχο


Ο Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών