Α. Δεδούσης: Η «απογειωμένη» ΔΕΥΑ σε τροχιά Γηροκομείου Άμφισσας

 

«Σε ένα αβέβαιο μέλλον» οδηγείται η ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αργύρης Δεδούσης. «Μελετώντας τους απολογισμούς των ετών 2018-2022 οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης εμφανώς αναδεικνύονται κίνδυνοι για την πορεία της αλλά και σημαντικά ευρήματα άξια προβληματισμού που αφορούν τη διαχείριση αλλά και τον λογαριασμό που πιθανόν θα πρέπει να καταβάλλουν οι δημότες του Δήμου Δελφών», επισημαίνει ο κ. Δεδούσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

Η «ΑΠΟΓΕΙΩΜΕΝΗ» Δ.Ε.Υ.Α ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Τον Αύγουστο του 2020 η εταιρεία ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατέθεσε το Επιχειρησιακό Σχέδιο (BusinessPlan) της Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου Δελφών.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτελεί πρωτεύον εργαλείο σχεδιασμού για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Επιχείρησης, καθώς καθορίζονται οι προτεραιότητες που τίθενται στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία της Επιχείρησης και προωθείται η Τοπική Ανάπτυξη σε Περιφερειακό και Εθνικό Επίπεδο.

Κάνοντας χρήση στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργίας (BusinessPlan) που αφορά την πενταετία 2021-2025 βγαίνουν αβίαστα τα συμπεράσματα για την  λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.  Ενέργειες που έγιναν αλλά και άλλες που ήταν επιτακτική ανάγκη να γίνουν δεν έγιναν με αποτέλεσμα η εταιρεία να οδηγείται σε ένα αβέβαιο μέλλον και με τον ίδιο τον επί τέσσερα χρόνια πρώην πρόεδρό της μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 να δηλώνει πως αν η Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου Δελφών δεν χρηματοδοτηθεί άμεσα και με μεγάλα ποσά «πάει φούντο».  

Μελετώντας τους απολογισμούς της Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου Δελφών των ετών 2018-2022 οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης εμφανώς αναδεικνύονται κίνδυνοι για την πορεία της αλλά και σημαντικά ευρήματα άξια προβληματισμού που αφορούν τη διαχείριση αλλά και τον λογαριασμό που πιθανόν θα πρέπει να καταβάλλουν οι δημότες του Δήμου Δελφών.

Σε ποια οικονομική κατάσταση λοιπόν βρισκόταν η Δ.Ε.Υ.Α το 2018-19;

Η εταιρεία που συνέταξε το επιχειρηματικό σχέδιο της πενταετίας 2021-2025 μας δίνει μία λεπτομερή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης το έτος 2020  γράφοντας επί λέξει.

«Τα υπόλοιπα των διαθεσίμων της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών  ανέρχονται το έτος 2018 σε 422,40 χιλ. €, έναντι 339,83 χιλ. € του έτους 2017. Η ΔΕΥΑ Δελφών διαθέτει ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα, στοιχείο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία της επιχείρησης.

Στο δε παθητικό αξίζει να εξετάσουμε:

το αποτελέσματα εις νέον όπου η ΔΕΥΑ Δελφών παρουσιάζει κέρδη που ανέρχονται σε 383,30 χιλ. € στο 2018 και τέλος τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που για τη ΔΕΥΑ Δελφών ανέρχονται σε 192,02 χιλ. € στο 2018, στοιχείο που δείχνει ότι η Δ.Ε.Υ.Α δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες στις υποχρεώσεις της, στοιχείο που δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας».

Αυτά ανέφερε η εταιρεία ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. το 2020.

Στον αντίποδα τα όσα ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α ότι παρέλαβε μία υπερχρεωμένη και διαλυμένη Δ.Ε.Υ.Α. 

Όσον αφορά τα επόμενα έτη η ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα που περιγράφονται στους απολογισμούς της επιχείρησης.

Για το έτος 2019 η διαφορά εσόδων εξόδων είναι 71.803 ευρώ για το έτος  2020 η διαφορά εσόδων εξόδων είναι 288.325 για το  έτος 2021 η διαφορά εσόδων εξόδων είναι 133.925 και για το έτος 2022 η διαφορά εσόδων εξόδων είναι το απίστευτο έλλειμμα των -2.226.240 ευρώ.

Το έλλειμμα μεταξύ εσόδων και εξόδων γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και φτάνει -5.159.800 ευρώ όταν υπολογισθούν τα έσοδα με βάση  τα εισπραχθέντα και όχι τα βεβαιωθέντα.

Τι έφταιξε και δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη απόκλιση μεταξύ εσόδων και εξόδων;

Σε αυτό το μεγάλο έλλειμμα τρεις είναι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν καθοριστικά.

Α) το ενεργειακό κόστος

Β) το μισθοδοτικό κόστος

Γ) τα έργα που εκτελέστηκαν.

Α) Ξεκινώντας από το ενεργειακό κόστος πράγματι υπήρξε μία μεγάλη επιβάρυνση το 2022 της τάξεως των 700.000 ευρώ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Εδώ δίνει τις απαντήσεις το επιχειρηματικό σχέδιο του 2020 ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε που προδιέγραφε  στην ανάλυση SWOT τους κινδύνους της επιχείρησης ΔΕΥΑ. Ανέφερε λοιπόν επί λέξει.

«Ως γνωστό οι εταιρείες ύδρευσης – αποχέτευσης της Χώρας, αποτελούν στο σύνολό τους ενεργοβόρες εταιρείες, λόγω των μεγάλων μονάδων που λειτουργούν (ΕΕΛ, διυλιστήρια, αντλιοστάσια κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό η Δ.Ε.Υ.Α Δελφών θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης εγκαταστάσεων Φ/Β μονάδων σε αντλιοστάσια ύδρευσης, αποχέτευσης και σε μονάδες ΕΕΛ, αξιοποιώντας την δυνατότητα συμψηφισμού της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια (net metering)

Η Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου Δελφών  πρέπει άμεσα να επανεξετάσει στο σύνολό του το ζήτημα της ενέργειας γιατί, αποτελεί κομβικό σημείο, αλλά και αντικείμενο συζήτησης και σχεδιασμού, ιδιαίτερα μετά τις δυνατότητες που δίνονται μέσω της κείμενης νομοθεσίας.

Με την συγκεκριμένη διαδικασία (που στη χώρα μας έχει θεσμοθετηθεί από το 2014) οι μονάδες Φ/Β, εγκατεστημένες σε χώρους πλησίον των αντλιοστασίων, των μονάδων ΕΕΛ, δύνανται να τροφοδοτούν με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, τις ηλεκτρικές καταναλώσεις τους. Η περίσσεια της ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. σε ημέρες έντονης ηλιοφάνειας), “δανείζεται” στον ΔΕΔΔΗΕ και “επιστρέφεται” όταν οι φωτοβολταϊκές μονάδες δεν λειτουργούν (π.χ. νυχτερινές ώρες).

Η Δ.Ε.Υ.Α Δελφών διαθέτει πληθώρα αντλιοστασίων, καθώς και μονάδες ΕΕΛ, με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα συμφέρουσα η επένδυση, ακόμη και με καθαρά επιχειρηματικούς όρους, καθώς διαμορφώνεται περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης σε 6 με 8 έτη.

Σημαντικό στοιχείο για την εγκατάσταση συστημάτων Φ/Β πάρκων πλησίον των εγκαταστάσεων, με την μεθοδολογία του net metering είναι ότι δεν παράγει έσοδα (μειώνει μέσω συμψηφισμού έξοδα), με αποτέλεσμα η επένδυση να είναι επιλέξιμη μέσω του ΕΣΠΑ, σε ενεργειακές προσκλήσεις που αναμένεται να ανοίξουν στο άμεσο μέλλον».

Πολύ καθαρά ανέφερε το επιχειρηματικό σχέδιο την ανάγκη για άμεση δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων που με τη διαδικασία του net metering η Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου Δελφών θα ήταν εν μέρει αυτόνομη ενεργειακά.

Τι έπραξε επ’ αυτού η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ.

Β) Το μισθοδοτικό κόστος.

Το επιχειρηματικό σχέδιο του 2020 ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ανέφερε επί λέξει,

«Ως προς τις λειτουργικές δαπάνες θεωρούμε ότι καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας που εξετάζουμε, τα έξοδα αυξάνονται με ποσοστό 1,0% ετησίως, με εξαίρεση τις δαπάνες των αμοιβών και εξόδων προσωπικού, που θεωρούμε ότι αυξάνουν με ποσοστό 4% ετησίως».

Σύμφωνα με τους απολογισμούς των χρήσεων

Το 2019 οι δαπάνες των αμοιβών και εξόδων προσωπικού ήταν 132.693 ευρώ.

Το 2020 οι δαπάνες των αμοιβών και εξόδων προσωπικού ήταν 201.302 ευρώ αυξημένες κατά  51,7% αντί του 4% που προέβλεπε το business plan.

Το 2021 οι δαπάνες των αμοιβών και εξόδων προσωπικού ήταν 244.685 ευρώ αυξημένες  21,55% αντί του 4% που προέβλεπε το business plan.

Το 2022 οι δαπάνες των αμοιβών και εξόδων προσωπικού ήταν 309.336 ευρώ αυξημένες κατά 26.41% αντί του 4% που προέβλεπε το business plan.

Τέλος η αποζημίωση του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α το 2019 ήταν 2.975 ευρώ και το 2022 έφτασε τα 28.057 ευρώ αύξηση 843%

Γ)  Τα έργα που εκτελέστηκαν

Στον εν λόγω πίνακα πέρα από τα έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από την ΔΕΥΑ Δελφών εμφανίζονται και επιπλέον επενδύσεις για το χρονικό διάστημα ως και το έτος 2025. Η κατανομή ανά έτος έχει ως ακολούθως: Επιχειρησιακό Σχέδιο 2021-2025 ΔΕΥΑ Δελφών, 2ο μέρος Τιμολόγηση – Κοστολόγηση 2020

Πίνακας 10: Ανάλυση Συνολικού Κόστους για το χρονικό διάστημα 2021 – 2025

1          Έτος 2021     5.694.586,33

2          Έτος 2022     5.000.000,00

3          Έτος 2023     4.000.000,00

4          Έτος 2024     3.000.000,00

5          Έτος 2025     3.677.212,59

Σύνολα                      20.694.586,33

Σύμφωνα με τους απολογισμούς της Δ.Ε.Υ.Α το 2021 εκτελέστηκαν έργα της τάξεως του  1.235.968 ευρώ μειωμένα κατά 4.458.618 ευρώ από αυτά που προέβλεπε το business plan και το 2022 εκτελέστηκαν έργα της τάξεως  των 3.023.004 ευρώ μειωμένα κατά 1.976.996 ευρώ από αυτά που προέβλεπε το business plan.

Συνολικά τα έργα που εκτελέστηκαν το 2021 και το 2022 είναι της τάξεως των 4.258.972 ευρώ.

Είναι το  ένα δέκατα (1/10) του ποσού που επικαλείται ο πρώην πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α που μιλάει για  έργα σαράντα εκατομμυρίων.  

Για ποια απογειωμένη Δ.Ε.Υ.Α μιλάει ο πρώην πρόεδρός της;

Για ποιο έργο όταν ο ίδιος παραδέχεται σε συνέντευξή του στην «ΩΡΑ της ΦΩΚΙΔΑΣ» στις 4 Ιανουαρίου 2024 … Πηγαίναμε για εκλογές και δεν είχε γίνει τίποτα απ’ αυτά τα έργα, εκτός των υδρομέτρων που είναι προμήθεια και τα κάναμε μόνοι μας, ως Δ.Ε.Υ.Α…

Παραδοχή του ιδίου του πρώην προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α ότι ως τις εκλογές δεν είχε γίνει τίποτα από έργο στη Δ.Ε.Υ.Α.

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α ο πρώην πρόεδρος μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2023 εξηγεί ευθαρσώς σε  συνέντευξή του στην «ΩΡΑ της ΦΩΚΙΔΑΣ» στις 26 Οκτωβρίου 2023 πως «αν δε χρηματοδοτηθεί η Δ.Ε.Υ.Α από την κυβέρνηση θα δημιουργηθεί «μαύρη τρύπα» στον ισολογισμό της. Αυτό πρακτικά σημαίνει  χρεοκοπία.

Πώς συνάδουν όλα τα παραπάνω για μια  υπό χρεοκοπία εταιρεία να αναθέτει σε πολίτη μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου πλήρη απασχόληση με αμοιβή το 95% της αμοιβής του προέδρου (βάσει των προσόντων…) και για μία πενταετία όταν θα μπορούσε να εξοικονομίσει αυτά τα χρήματα και να εγκαταστήσει μία φωτοβολταϊκή μονάδα 100 ΚW για να μειώσει το ενεργειακό της κόστος;

Τέλος μεγάλη απορία προκαλεί το γεγονός ότι από την ψήφιση του  απολογισμού του 2022 που ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α στις 8 Αυγούστου 2023 ήταν απόντες τρεις εν ενεργεία αντιδήμαρχοι, και αντιδήμαρχος προηγούμενης δημοτικής αρχής. 

Γιατί άραγε απείχαν τέσσερα  (4) από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α;

Γνώριζαν κάτι;

Δεν ήθελαν να εγκρίνουν με την ψήφο τους  έναν απολογισμό με τεράστιο παθητικό λίγο πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου 2023;

Είχε γνώση τι ψήφιζε ο νέος πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α αφού μόλις είχε αναλάβει καθήκοντα;

Γιατί απουσίαζε ο αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α από μία τόσο σοβαρή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου;

Γιατί κλήθηκε εσπευσμένα αναπληρωματικό μέλος και σύμβουλος του κυρίου Δημάρχου για να σχηματιστεί η απαρτία του σώματος;

Τι έχει να απαντήσει για τα ανωτέρω ο κ. Δήμαρχος του Δήμου Δελφών;

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

 

 orafok.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών