«Κορυφαίο» έργο (σύμφωνα με το ΔΗΜΟ)………..ΚΟΡΥΦΑΙΑ και η ΕΥΘΥΝΗ για το αποτέλεσμα!!

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301150735_5274844515940522_5470959192534732046_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG0f3AJ1mSsxhXF-JXCZA2su54NAI1xT9-7ng0AjXFP31OlUfxXX3YkzAOP0J-psI94rT8k9RVkUsddPCE0ujyB&_nc_ohc=VCxLi_KkVncAX9VWAW0&tn=2rJ5Goy5yG9Cn0Lm&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8BGFVjTuVcBvOJMkbrD5-w9JWDRYZRcSqnWYdolSNKbw&oe=6318AEB7

«Κορυφαίο» έργο (σύμφωνα με το ΔΗΜΟ)………..ΚΟΡΥΦΑΙΑ και η ΕΥΘΥΝΗ για το αποτέλεσμα!!
«ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ –ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ –Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ»,
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:«ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε345.000,00Ευρώ (μεΦΠΑ24%) .
1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
1.4 Προϊσταμένη Αρχή : Το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της περίπτωσης της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή.
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΔΕΛΦΩΝ
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥMΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ....................
 
https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/300925039_5274843535940620_8073753036751746510_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHpuaeCPpksDpSX7tRq2PEG1210ktSjjr_XbXSS1KOOv70aeE71Qtv1_rqbcJbyWZst6HbsaSY8CFldNZrU0aMW&_nc_ohc=aETXlsLruh8AX_Gw77R&tn=2rJ5Goy5yG9Cn0Lm&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9zAVDaRORpTZvOo_6rAkITzYOBizTNRpEzouJzAK94Pw&oe=6316FECE
Το έργο κάποιων χιλιάδων ευρώ ΔΕΝ περνάει το test αλλά ο μελετητής και ο ανάδοχος μια χαρά. Οι τρομαρες είναι για τούς άλλους.
Κ σ άλλα με υγεία
 
 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/300602662_5274844645940509_255579638312873421_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH25tRujT0edwC8MqTHGwWVCt12Z0syQCcK3XZnSzJAJ0DPBzIQSyTKO01A4vhkv1XIG3DvoFVKCEC7RQt9l9pP&_nc_ohc=FUH-lQt1rfMAX9C55q9&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8fkpqY8-Jc5cZwI2Ap2KC5reS9lxJQ8nsw4hKlsoF25A&oe=6317FB58
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών