Παραμονή της Παναγίας και μια επίσκεψη στο κάστρο των Σαλωνων, δυστυχώς όμως η εικόνα αποκαρδιωτικη. Εικόνα εγκατάλειψης.

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/298288906_771270414117766_3364979655625368700_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHlVUc6frG_F_wyflVXO8WZ5mga9sVn1kfmaBr2xWfWR2jqLbnt0ZjOVwEwNcyWvJGIzMHmosBJ6TsXago9W9nD&_nc_ohc=Qsd-8ywNPn8AX_6ug6C&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9U1ItQM-j8NbIiefMdzJkIzFQC-DeydvvO7KotplF_Og&oe=63012824

Παραμονή της Παναγίας και μια επίσκεψη στο κάστρο των Σαλωνων, δυστυχώς όμως η εικόνα αποκαρδιωτική. Εικόνα εγκατάλειψης. Στην είσοδο το εγκαταλειμμένο περίπτερο, λόφος από σακούλες με πευκοβελόνες και χόρτα πιθανώς που θα απομακρυνθούν με το νέο έτος, το δάπεδο της σκηνής στο θέατρο σαπισμένο και διαλυμένο, η περίφραξη με τα ξύλινα δοκάρια αρχίζει να πέφτει, κάδοι σκουπιδιών σπασμένο ι και γεμάτοι... κρίμα
https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/298641846_771270387451102_5294187949131295885_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGze5G7WjgsdYiuKhgK7NgG0klfRX4m3XrSSV9Ffibdei-E_LwvKuCSze4JHUq029cBCAn29J0VYYK48PMjEivc&_nc_ohc=sPSwiN_avBMAX-1x5md&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9B0SILZ5aebi1sntKVqVvQBPM5A41bx-Pu-Nz5WQlx3Q&oe=6300FFE6
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών