Παιδική χαρά Ιτέας....ένα νέο έργο χιλιάδων ευρώ....... "πνίγηκε"....με την πρώτη βροχή...

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301427721_4859406450827727_1532931064582807461_n.jpg?stp=dst-jpg_s600x600&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHtatB0DtSn_CWSNgDjeNiXmh3aALal8niaHdoAtqXyeOtQCveyevzKgk8BidSb4N47g-dF1RuA1XuBZWEa8eBs&_nc_ohc=NTVI4dX7dTcAX9nCd05&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT-UGcgD1WH7sfIZySezNHqq5EUOVVfWtjZ9zWhjS0DFsQ&oe=630DE1C4


Παιδική χαρά Ιτέας....ένα νέο έργο χιλιάδων ευρώ....... "πνίγηκε"....με την πρώτη βροχή....το αποτέλεσμα;;;.. μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να φουσκώσει ο τάπητας
 

 

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών