Ευστάθιος Μαρματάκης : ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ έγγραφό μου Α.Π. 14467/12.7.2022

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301412130_2498294230337656_6880109191530246880_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFGHe2WMRTr9ACe5LvKwm2e2MlQv8-gKpfYyVC_z6Aql9CbquSgbJ0UC_akq4gydkloH3W8_CapqMJ126Tkfr8t&_nc_ohc=nxfuL8mHvGwAX_pRnR9&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9YGJGye8IowjH0pKtwCf_bCXA5FPIadkY8R1hj53GU5A&oe=630D52C0

ΑΙΤΗΣΗ 
 Γαλαξείδι 26 Αυγούστου 2022
Προς το Δήμο Δελφών , Αντιδήμαρχο Ευθ. Γρίβα 
 Κοιν. – Γραφείο Δημάρχου Γ - Δημοτικό Λιμ. Ταμείο Γαλαξειδίου
Θέμα : ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ έγγραφό μου Α.Π. 14467/12.7.2022
Κύριε Αντιδήμαρχε , με το παραπάνω έγγραφό μου, είχα καταθέσει , προς το Δήμο και το Δ.Λ. Ταμείο Γαλαξειδίου , πρόταση αποχαρακτηρισμού τμήματος της χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Γαλαξειδίου καθώς και για το Χηρόλακα , προκειμένου να λειτουργήσουν νομότυπα οι παιδικές χαρές . Με το Α.Π. 172/11.8..2022 έγγραφο του Δ.Λ.Τ. Γαλαξειδίου , μου γνωστοποιείται ότι , σε απάντηση αιτήματός σας , το Ταμείο αποφάσισε, αρ. 15/9.4.2021 , την παραχώρηση των αναλογούντων τετραγωνικών μέτρων , προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες , για τη νομότυπη λειτουργία των παιδικών χαρών . Προφανώς η νέα αυτή διαδικασία να είναι πολύ πιο σύντομη από την του χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού που ίσχυε .
Ύστερα από τα παραπάνω θα ήθελα να μου γνωρίσετε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας προς τις προϊστάμενες αρχές , Περιφέρεια , Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.τ.λ. . Κύριε Αντιδήμαρχε , όπως καλά γνωρίζετε , μέχρι τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως των απαιτούμενων αποφάσεων – εγκρίσεων , η λειτουργία της παιδικής … βρίσκεται εκτός των ορίων της νομιμότητας . Εκτός αν ήδη έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες κι έχει υπογραφεί και δημοσιευτεί η τελική έγκριση .
Με εκτίμηση
Ευστάθιος Μαρματάκης
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών