ΕΥΔΑΠ – Συνεχής αξιοποίηση ψηφιακών καινοτομιών με γνώμονα την στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΕΥΔΑΠ – Συνεχής αξιοποίηση ψηφιακών καινοτομιών με γνώμονα την στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος

Η έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι τομείς κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, μεγάλης εταιρείας όπως η ΕΥΔΑΠ. Μέσω της συνεχούς αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και στήριξης καινοτόμων δράσεων, η Εταιρεία προσβλέπει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες, στην αειφόρο διαχείριση του κύκλου του νερού και στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΕΥΔΑΠ είναι σταθερά ανοικτή στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στηρίζοντας ενεργά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Παράλληλα,  προσφέρει τεχνογνωσία για θέματα σχετικά με το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων της όπως είναι η επεξεργασία του νερού, η επεξεργασία των λυμάτων, η κυκλική οικονομία και η ανάκτηση θρεπτικών ουσιών σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σε εταιρείες της χώρας αλλά και στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο στήριξης καινοτόμων δράσεων αλλά και των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος, η ΕΥΔΑΠ ήταν ο Μεγάλος Χορηγός στο διαγωνισμό Greenathon | AI4GoodChallenge, που ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία τον Νοέμβριο του 2020. Ο διαγωνισμός αφορούσε σε καινοτόμες λύσεις στον τομέα διαχείρισης δεδομένων και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για το Περιβάλλον από νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Τον Νοέμβριο του 2020, στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομίας στην χώρα και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της, η Εταιρεία  πραγματοποίησε πρωτότυπο, ανοιχτό διαγωνισμό τεχνολογικών καινοτομιών σε συνεργασία με το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ και το MIT Enterprise Forum Greece. Το «EYDAP Innovation Challenge» αποτελεί τον πρώτο διαγωνισμό καινοτομίας στη σειρά «HCAP Incentivized competition series», μέσω της οποίας οι δημόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) διαθέτουν για πρώτη φορά δεδομένα (data), περιγράφουν συγκεκριμένα λειτουργικά και επιχειρησιακά προβλήματα και ζητούν λύσεις. 

Το «EYDAP Innovation Challenge» προσέλκυσε περισσότερους από 150  ενδιαφερόμενους. Δεκάδες αξιόλογες ακαδημαϊκές και ερευνητικές ομάδες καθώς και startups με τεχνογνωσία στην επιστήμη, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, επιχειρηματική ευφυία, στα συστήματα λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, αλλά και εμπειρία στη λειτουργία υδραυλικών συστημάτων, κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής καταγράφοντας τις τεχνολογικές τους γνώσεις, δεξιότητες και την εμπειρία τους.

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας έμπειροι κριτές, υπό το συντονισμό του MITEF Greece, θα κληθούν να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες μέσω της διαδικασίας «ομότιμης αξιολόγησης» (peer review). Οι επιλεγμένες ομάδες θα ενταχθούν σε πρόγραμμα «καθοδήγησης» (mentorship) από τους ειδικούς της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να υποστηριχθούν στην ανάπτυξη των λύσεων που θα καταθέσουν.


ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών