Πρόσκληση και στην Αυτοδιοίκηση για επιχορήγηση πολιτιστικών δράσεων – Τι ακριβώς αφορά

 https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3/logopolitismou.jpg

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) απέστειλε στην ΚΕΔΕ μία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και παραχώρηση αιγίδας από το εν λόγω Υπουργείο σε δράσεις μουσείων σύγχρονου πολιτισμού, πινακοθηκών και συλλογών, ζητώντας από την ΚΕΔΕ να την προωθήσει σε αντίστοιχους Φορείς αρμοδιότητάς της.

Τo ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενίσχυσης και ανάδειξης του έργου των μουσειακών φορέων σύγχρονου πολιτισμού απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, θα πρέπει να υποβάλουν από 7/1/2021 μέχρι 22/2/2021 την πρόταση τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr/index.php/aithmaepixorigisis/submit).

Κάθε πρόταση δύναται να επιχορηγηθεί κατά ανώτατο όριο με το ποσό των 50.000 €. Ο Φορέας δεσμεύεται να υλοποιήσει τη δράση, όπως περιγράφεται στην πρότασή του, ανεξάρτητα από το ποσό της επιχορήγησης. Θα συνεκτιμηθεί ευνοϊκά η εξασφάλιση και άλλων πηγών χρηματοδότησης, από εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα ή εναλλακτικές πηγές όπως crowdfunding (πληθοπορισμός), χορηγίες κ.λ.π.

Η Πρόσκληση δεν αφορά: α) προτάσεις επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κτιριακών υποδομών, β) προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού π.χ. λαϊκή τέχνη και παράδοση, λαογραφικά μουσεία, κ.ά.

Έχει ως στόχο την υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και αφορά στις παρακάτω κατηγορίες μουσειακών δράσεων: α) Περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εκδόσεις, προγράμματα φιλοξενίας και συνέργειες με τοπικούς και άλλους φορείς που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν εντός και εκτός του χώρου των μουσείων, β) Δημιουργία ερμηνευτικών εργαλείων και μέσων, ψηφιακή καταγραφή συλλογών, εκπόνηση πρωτότυπων μουσειολογικών μελετών, δημιουργία ή/και ανανέωση ιστοσελίδων, παραγωγή προωθητικού υλικού, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. applications, εφαρμογές π.χ. applications, εφαρμογές εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας) καθώς και άλλων προγραμμάτων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της πρόσβασης σε πολιτιστικές δραστηριότητες του μουσείου.

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης, τις οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων κλπ.

Ακολουθούν τα σχετικά:

- Το έγγραφο του Υπουργείου προς την  ΚΕΔΕ

- Η Πρόσκληση

 

 airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών