Η γκάφα του δήμου!

 http://www.orafok.gr/photos/202006/24-112506bananoflouda.jpg

  Η γκάφα του δήμου! Στην ανακοίνωση για το ΒΙΟΚΑ που έβγαλε ο δήμος Δελφών έγραφε μεταξύ άλλων: «Κύριος του έργου, με τίτλο «Έργο Αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άμφισσας στο Δήμο Δελφών» και προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Δελφών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (με ποσό 2.394.344,15 €) και ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών (με ποσό 105.655,85€)».
Τίνος ήταν το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» δε μας έλεγε. Μετά τη «φρίκη» της περιφέρειας το κείμενο διαμορφώθηκε ως εξής: «Κύριος του έργου, με τίτλο «Έργο Αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άμφισσας στο Δήμο Δελφών» και προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Δελφών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την οποία ευχαριστούμε, με Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (με ποσό 2.394.344,15 €) και ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών (με ποσό 105.655,85€)»!
Αυτός ή αυτή που γράφει τα δελτία τύπου του δήμου, θέλει πολλά συγχαρητήρια! Πάλι γελάσαμε!


 orafok.gr


Ημερομηνία δημοσίευσης:24/06/2020

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών