Οφειλόμενη απάντηση στον κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο “Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων στη Δ.Ε. Άμφισσας”


  

Σε συνέχεια του ερωτήματος που κατέθεσε ο κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, και απαντήθηκε από το Δήμαρχο Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, αναφορικά με το έργο “Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων στη Δ.Ε. Άμφισσας” ενημερώνουμε για τα εξής:


Ο κ. Παναγιωτόπουλος, περιγράφοντας τις διαδικασίες ένταξης και δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου στο δημόσιο ερώτημα που κατέθεσε, παρέλειψε να αναφερθεί, παρότι είναι εις γνώση του, στο ΦΕΚ 2192/Β/07-06-19 που δημοσιεύτηκε στις 07/06/2019 βάσει του οποίου αλλάζει η νομοθεσία, καλύπτοντας το νομοθετικό κενό που υπήρχε περί των σταθμών βαρέων οχημάτων (υπήρχε νομοθεσία μόνο για επιβατικά οχήματα). Στο εν λόγω ΦΕΚ καθορίζονται επακριβώς οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτών των εγκαταστάσεων, απαιτώντας μεταξύ άλλων και την έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας από τη Δ/νση Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας.

Απαντώντας στο πλέον καίριο ερώτημα του κ. Παναγιωτόπουλου, δηλαδή στο γιατί δεν έχουμε υπογράψει το συμφωνητικό με τον ανάδοχο, βάσει και των παραπάνω που αναφέρουμε, γίνεται κατανοητό πως εάν αυτό είχε συμβεί το έργο θα υλοποιείτο χωρίς να έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να λάβει άδειας λειτουργίας λόγω σημαντικών ελλείψεων. Συνεπώς δεν θα μπορούσε και να το αξιοποιήσει το έργο, καθώς δεν θα ήταν δυνατή η μίσθωσή του.

Συνοψίζοντας τις ελλείψεις αναφέρουμε περιληπτικά τα εξής:
1. Απαιτείται Είσοδος – Έξοδος με σήμανση, ηλεκτροφωτισμό κ.λ.π.
2. Απαιτούνται Όρια στάθμευσης
3. Απαιτούνται μικρές κτιριακές εγκαταστάσεις (γραφείο, λουτρά, προσβασιμότητα ΑμεΑ κ.λ.π.)
4. Απαιτούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές για το χώρου στάθμευσης, την περίφραξη και τον περιβάλλοντα χώρο
5. Απαιτούνται ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
6. Απαιτείται άδεια δόμησης (ούτως ή άλλως ήταν απαραίτητη και έλειπε)

Η ανάγνωση των παραπάνω πολύ σημαντικών δεδομένων, οδηγεί κάθε καλόπιστο παρατηρητή στο συμπέρασμα πως θα ήταν το λιγότερο ανεύθυνο από μέρους μας να είχαμε προχωρήσει σε βιαστικές και κυρίως επιπόλαιες κινήσεις εντυπωσιασμού. Ως υπεύθυνη Δημοτική Αρχή δεσμευτήκαμε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας πως θα αντιμετωπίζουμε τα έργα με σοβαρότητα και επιστημονική αρτιότητα. Μόνον έτσι θα αξιοποιηθούν πλήρως οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που έχουμε ή θα έχουμε στη διάθεσή μας, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και της περιοχής μας.


Από το Γραφείο Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΑΜΦΙΣΣΑ 02.12.2019
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                                                                                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά                     
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα                                   
Τηλέφωνο: 2265350027                
FAX: 2265350021

Α.Δ.Τ.: 28/2019
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών