Μόνιμες προσλήψεις σε Ο.Τ.Α. από παλιούς πίνακες ΑΣΕΠ –Εγκύκλιος Σκουρλέτη

 Την πρόσληψη 223 μονίμων υπαλλήλων δρομολόγησε με χθεσινή εγκύκλιό του ο Υπουργός Εσωτερικών, σε εφαρμογή του αρ.82 του ν.4483/2017 που είχε ψηφιστεί πέρυσι τον Ιούλιο.
Πρόκειται για πολίτες που είχαν προσληφθεί βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων από 1.1.2008
έως 31.12.2010, αλλά μετά δεν είχαν συμπεριληφθεί στους οριστικούς πίνακες.
Τώρα, μια δεκαετία περίπου μετά, οι εν λόγω πολίτες θα διοριστούνσε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και συγκεκριμένα σε Δήμους, Δημοτικά Ιδρύματα, Συνδέσμους Δήμων, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ., Δημοτικά Ν.Π.Ι.Δ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο αριθμός πως οι διοριστέοι είναι 223 προέκυψε από τις διαδικασίες που ήδη προηγήθηκαν.  Ειδικότερα, ο Υπουργός τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είχε αποστείλει έγγραφο https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%9F%CE%A3465%CE%A7%CE%987-%CE%99%CE%930 ζητώντας στοιχεία από όλους τους ανωτέρω Φορείς της Τ.Α. Α’ βαθμού.Από την ανταπόκριση των Φορέων και κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων από το ΑΣΕΠ προέκυψε ότι223 πολίτες κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο Άρθρο.

Με τη χθεσινή εγκύκλιό του, ο Π. Σκουρλέτης κάλεσε τους ενδιαφερόμενουςΦορείς που επιθυμούν την κάλυψη ΚΕΝΩΝθέσεων, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων και κλάδων/ειδικοτήτων με τους 223, να αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Αίτημα κάλυψης των θέσεων αυτών.
Η εγκύκλιος προσδιορίζει αναλυτικά ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύουν το Αίτημα.Η προθεσμία αποστολής των Αιτημάτων ορίστηκε “εντός είκοσι (20) ημερών”.

Επιπροσθέτως, ο Υπουργός περιέγραψε και τα βήματα της διαδικασίας που θα ακολουθήσουν.  Το Υπουργείο, μετά τον έλεγχο των Αιτημάτων, θα τα διαβιβάσει στο ΑΣΕΠ, το οποίο στη συνέχεια με δημόσια πρόσκληση θα καλέσει τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτήθηκαν την 31η-5-2018 στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) να υποβάλουν υποψηφιότητα και να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους.
Η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις θα γίνει με απόφαση του ΑΣΕΠ με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντιστοίχων κλάδων/ειδικοτήτων και με τη σειρά, που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς.

Η εγκύκλιος πάντως προκύπτει πως δημοσιεύθηκε εσπευσμένως χθες το απόγευμα με εμφανή βιασύνη.  Έτσι, στη συγκεκριμένη ημερομηνία αποστολής Αιτημάτων αντί για ημερομηνία δημοσιεύθηκαν κενές τελίτσες, συγκεκριμένα ο Υπουργός υπέγραψε “ήτοι μέχρι τις …… ,” (βλ. σελ. 3, 2η παρ.).
Επιπλέον, το βασικότερο σημείο της Εγκυκλίου, δηλαδή ο συνημμένος της Πίνακας με τους κλάδους και ειδικότητες ανά Δήμο αρχικής πρόσληψης, μέχρι αργά χθες το βράδυ …αγνοείτο.  Ο Πίνακας που το κείμενό της (στην 1η παρ. της Σελ.2) ρητώς αναφέρει (“επισυνάπτεται πίνακας”)δεν υπήρχε συνημμένος, ούτε στη Διαύγεια, αλλά ούτε στη διαδρομή στην ιστοσελίδα τουΥπουργείου όπου η ίδια η εγκύκλιος παραπέμπει στο τελευταίο εδάφιό της.

Μπορείτε να δείτε τηνεγκύκλιο https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A8%CE%9B465%CE%A7%CE%987-3%CE%A3%CE%92

 7/6/2018 
 http://www.airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών