Ευστάθιος Μαρματάκης : ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ


 Τροποποίησης της αριθ. 372/27.09.2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Διονύσιος Μπουλούτας, Πρόεδρος ΔΕΥΑ).

Λήψη Απόφασης για τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ TOY ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Εξέταση αιτήματος της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου κατ’ άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3463/06. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Λήψη απόφασης για την προσωρινή παράδοση οφειλών μεταξύ Δήμου Δελφών και ΔΕΥΑ και μεταφοράς του αναλογούντος ταμειακού διαθεσίμου στη ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών. (Εισηγητής:κ. Δήμαρχος).


Ευστάθιος Μαρματάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών