Δήμος Δελφών: Έρευνα για τρία έργα στον εισαγγελέα- Τι ψάχνει;


Το περιβόητο πλέον έργο στο δημοτικό σχολείο στα Καστέλλια, από το 2010 παρακαλώ, αποτέλεσε για μία ακόμα φορά αντικείμενο συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δελφών, και αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η πρόσφατη ένσταση που κατέθεσε η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου. Η παράθεση των στοιχείων, όμως, οδήγησε σε νέα ερωτήματα, τα οποία
περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, οδηγώντας μάλιστα ορισμένους εκ των δημοτικών συμβούλων σε αναφορές που αναδύουν οσμές σκανδάλου. Ο Π. Μέγκος έκανε λόγο για «σύσταση συμμορίας», με το δήμαρχο Δελφών να επιφυλάσσεται να πει περισσότερα για την ώρα, καθώς θέλει όλα τα βήματα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης να γίνουν πολύ προσεκτικά.
Την εισήγηση του θέματος έκανε η προϊστάμενη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, Ασπασία Ράλλιου, η οποία παρέθεσε και το μίνι ιστορικό της υπόθεσης, εστιάζοντας και στην αρχή της, αλλά και στα κρίσιμα τελευταία επεισόδια. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω πήγε στο 2010 όταν ο τότε δήμος Γραβιάς κάλεσε την ανάδοχο κοινοπραξία να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 27.366,00€, και την πρόσθετη εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 191.361,00€. Όπως σημείωσε η κ. Ράλλιου, με την υπ’ αριθμ. 983/30-3-2010 εργολαβική σύμβαση το έργο ανατέθηκε στην κοινοπραξία, με τη σύμβαση να αναφέρει πως κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, ποσού 27.366,00€, χωρίς όμως να γίνεται καμία αναφορά για κατάθεση της πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης.
Η αναζήτηση των εγγυητικών
«Στο ανασυσταθέντα από την υπηρεσία μας φάκελο του έργου, δεν υπάρχει το στέλεχος της ως άνω εγγυητικής επιστολής της Εμπορικής Τράπεζας, καθώς και το στέλεχος της πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Επίσης δεν υπάρχουν έγγραφα αιτήματα της αναδόχου κοινοπραξίας για επιστροφή εγγυήσεων με την πρόοδο του έργου, καθώς και οι αντίστοιχες αποφάσεις επιστροφής τους. Από έγγραφα ερωτήματα προς την ALPHA BANK (διάδοχο της Εμπορικής Τράπεζας) και τις απαντήσεις που λάβαμε προκύπτει ότι δεν υφίστανται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης υπέρ της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου σε ισχύ, ενώ δε διευκρινίστηκε αν εκδόθηκαν ποτέ τέτοιες εγγυητικές επιστολές υπέρ αυτής», ανέφερε η εισήγηση, τονίζοντας ακολούθως πως η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, και επειδή το έργο παραμένει σε εξέλιξη καθώς εκκρεμεί η εξόφληση του 5ου αρνητικού λογαριασμού, απεύθυνε προς την κοινοπραξία στις 3-7-2017 έγγραφο, με το οποίο της ζήτησε να παράσχει στοιχεία που όφειλε να διαθέτει σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου.
Η ανάδοχος κοινοπραξία όμως δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα το προσέβαλε με την ένσταση που κατέθεσε και η οποία εξετάζεται. Όπως τόνισε η κ. Ράλλιου το έγγραφο της υπηρεσίας δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα, δεν συνδέεται δηλαδή με κάποια συγκεκριμένη έννομη συνέπεια σε βάρος του αναδόχου, αλλά απλώς του ζητούσε να παράσχει στοιχεία και πληροφορίες που όφειλε να γνωρίζει. «Επομένως δεν πρόκειται περί βλαπτικής διοικητικής πράξης και ως εκ τούτου η ένσταση με την οποία προσβάλλεται πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Η απάντηση της κοινοπραξίας και οι ισχυρισμοί της ένστασης
Ως προς τους ισχυρισμούς της κοινοπραξίας, στη βάση και της απάντησής της, τονίζεται πως:
Α) Η υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου αποδεικνύει την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού 27.366,00€, καθώς αν δεν είχε κατατεθεί δεν θα υπογραφόταν η σύμβαση.
Β) Κάθε λόγος σχετικά με τις πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέλκει, εφόσον αυτές έπρεπε ήδη να έχουν επιστραφεί, μετά την παραλαβή του έργου με την αριθ. 137/15-12-2010 απόφαση του ΔΣ Γραβιάς και ως εκ τούτου η απαίτηση της ΔΤΥ για ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι άνευ αντικειμένου.
Γ) Δεν όφειλε να διαθέτει και δεν διαθέτει τα ζητούμενα στοιχεία αφού η ίδια δεν συμμετείχε στη σχετική διαδικασία και την υποχρέωση έκδοσης και προσκόμισης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, την οποία είχε αναλάβει, με βάση τη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία, ο υπεργολάβος της Α. Μπ., από τον οποίο η ΔΥ όφειλε να τις έχει ζητήσει κατά το στάδιο συμβασιοποίησης του έργου. Επίσης ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει τις ζητούμενες σχετικές πληροφορίες καθόσον αυτές προκύπτουν ή έπρεπε να προκύπτουν από τον τηρούμενο φάκελο του έργου.
Δ) Την ευθύνη φύλαξης των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν φέρει η ΔΥ, η οποία οφείλει να τις ανεύρει αλλιώς να τις αντικαταστήσει. Από την απώλειά τους υφίσταται ζημία καθώς είναι ωφελούμενη απ’ αυτές (μια και έχουν εκδοθεί υπέρ της και σε βάρος του υπεργολάβου της κ. Α. Μπ.) και είχε κάθε συμφέρον να παραμένουν στο έργο και να την εξασφαλίζουν έναντι κάθε αξίωσης του εργοδότη, όπως για παράδειγμα την είσπραξη του αρνητικού λογαριασμού. Επιφυλάσσεται δε για την ανόρθωση της ζημίας της.
Γιατί απορρίπτει την ένσταση ο δήμος
Αυτά αναφέρει η κοινοπραξία από τη δική της πλευρά, μόνο που κατά την υπηρεσία του δήμου οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, γιατί:
Α) Από μόνη της η υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, δεν αποδεικνύει de facto ότι η αναγραφόμενη σ’ αυτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 27.366,00€, είναι γνήσια και πράγματι κατατέθηκε, καθώς δεν αποκλείεται η περίπτωση παράνομης συμβασιοποίησης του έργου χωρίς την προσκόμιση των εγγυητικών επιστολών.
Β) Από τον ανασυσταθέντα φάκελο του έργου δεν προκύπτει παραλαβή του. Συγκεκριμένα δεν περιέχονται βεβαίωση περαίωσης, εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής, πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής και εγκριτικές αποφάσεις των πρωτοκόλλων παραλαβής του έργου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και έγγραφο της Αποκεντρωμένης με το οποίο ενημερώνει την ΔΤΥ ότι από τα στοιχεία του φακέλου του έργου που τηρεί δεν υπάρχει απόφαση για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου και επομένως δεν έχει γίνει ούτε προσωρινή ούτε οριστική παραλαβή.
Για την αρ. 137/15-12-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γραβιάς περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, την οποία η ανάδοχος αναφέρει στην ένστασή της και αντίγραφο της οποίας προσκόμισε στις 8/8/2017 στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Φωκίδας, η Δ.Ε. Γραβιάς απαντά ότι δεν υπάρχει, καθώς οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γραβιάς έτους 2010 σταματούν στην αριθ. 135/15-12-2010 απόφαση. Επομένως δεν υφίσταται η απόφαση που επικαλείται η ανάδοχος, ενώ σημειώνεται επίσης πως για το θέμα αυτό έχει ήδη ενημερωθεί και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Άμφισσας.
Γ) Η προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, οποιοσδήποτε και αν είναι ο εκδότης τους. Επομένως, είναι αυταποδείκτως αβάσιμος ο ισχυρισμός της αναδόχου ότι δεν συμμετείχε στην προσκόμισή τους.
Δ) Ασφαλώς και είναι ευθύνη του Δήμου η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης που κατατέθηκαν για ένα έργο. Το ζητούμενο εν προκειμένω είναι αν οι επίμαχες εγγυητικές κατατέθηκαν με την υπογραφή της σύμβασης και αν στην περίπτωση αυτή επιστράφηκαν νόμιμα, εφόσον αυτές δεν βρίσκονται στο φάκελο του έργου. Εφόσον από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει κατάθεση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, κάθε ισχυρισμός της αναδόχου περί απώλειάς τους με υπαιτιότητα της υπηρεσίας είναι αβάσιμος και κάθε προβαλλόμενη αξίωση από μέρους της για την ανεύρεση ή αντικατάστασή τους με πόρους του Δήμου είναι απαράδεκτη, όπως και η επίκληση του δικαιώματος της για ανόρθωση της ζημίας της.
Με προσοχή… όλα στο φως
Αυτά ανέφερε η εισήγηση, με το δήμαρχο να σημειώνει, παίρνοντας το λόγο, πως είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Κατά την άποψη του ΑΘ. Παναγιωτόπουλου το θέμα χρειάζεται πολύ προσοχή και λεπτούς χειρισμούς, καθώς φαίνεται να έχει διάφορα σημεία που χρίζουν διαλεύκανσης. «Θα φτιάξουμε προσεκτικά το πλήρες παζλ της υπόθεσης», είπε ο δήμαρχος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που επικαλείται η κοινοπραξία, και η οποία όμως δεν έχει βρεθεί έως αυτή τη στιγμή. Ο Π. Ταγκαλής, συνεχίζοντας την αναφορά του δημάρχου για τη συγκεκριμένη απόφαση, είπε πως στην ίδια συνεδρίαση, του τότε δήμου Γραβιάς, είχε ληφθεί απόφαση για παράταση του έργου, αλλά και για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. «Μπορεί στην ίδια συνεδρίαση να ληφθεί απόφαση και για παραλαβή του έργου;», ρώτησε την κ. Ράλλιου, με την τελευταία να του απαντά πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Στο ερώτημα γιατί η τράπεζα δεν παρέχει τα στοιχεία που ο δήμος ζητά, τονίστηκε πως το μόνο που υπάρχει από τη δική της πλευρά, είναι το ερώτημα της υπηρεσίας εάν εκδόθηκε η εγγυητική επιστολή, και η απάντηση πως αυτή δεν είναι σήμερα σε ισχύ κι όχι αν όντος έχει εκδοθεί.
Η απόφαση «φάντασμα» του ΔΣ Γραβιάς
«Ποιοι υπογράφουν την απόφαση 137/15-12-2010 του δήμου Γραβιάς», ρώτησε η Π. Κασούτσα, με το δήμαρχο να της απαντά πως οι απαντήσεις σε αυτού του είδους τα ερωτήματα θα δοθούν σύντομα προς όλους, μιας και ο πλήρες φάκελος της υπόθεσης θα πάει στον εισαγγελέα. Είπε όμως, πως από την εξέταση των πρόχειρων πρακτικών εκείνης της συνεδρίασης δεν προκύπτει τέτοιου είδους θέμα, επιφυλάχθηκε όμως να πει κάτι με βεβαιότητα, γιατί περιμένει και τα απομαγνητοφωνημένα. Ως ο μόνος σύμβουλος από τους παρόντες του συμβουλίου, ο Θανάσης Μανανάς (τότε δήμαρχος Γραβιάς) απουσίαζε από το συμβούλιο της Παρασκευής, που ήταν στον τότε δήμο Γραβιάς, ο κ. Γεωργίου απάντησε πως ο ίδιος δεν θυμάται να συζητήθηκε ποτέ τέτοιο θέμα.
«Άρα μιλάμε για μία πλαστή απόφαση;», διερωτήθηκε η Π. Κασούτσα, ενώ η κ. Ράλλιου, απαντώντας για το πόσο είναι ή όχι σημαντική η ύπαρξή της, τόνισε πως ο ρόλος της είναι κομβικός, καθώς ανάλογα με την ύπαρξή της ή όχι μπορεί να αξιώσει χρήματα ο δήμος. Ο Αθ. Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε επίσης πως υπάρχει ΕΔΕ σε εξέλιξη για το θέμα της απόφασης, ελπίζοντας πως μέσω αυτής μπορεί να βρεθεί και η απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα εάν υπάρχει τελικά ή όχι.
Ο Γ. Ιωσηφίδης, έδωσε συγχαρητήρια στην υπηρεσία για τη δουλειά που έχει κάνει αναφορικά με το θέμα, συμφωνώντας με την εισήγηση που έγινε. «Οι κινήσεις της κοινοπραξίας τη φέρνουν σε χειρότερη θέση», παρατήρησε στη σύντομη τοποθέτησή του ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
Π.Μέγκος: «Σύσταση συμμορίας»
Στο ρόλο που διαδραμάτισε ο κ. Μπάκας, ο άνθρωπος που κανείς δεν υπολόγιζε αλλά που τελικά ξετύλιξε το κουβάρι του θέματος, εστίασε ο Π. Μέγκος, κάνοντας αναφορά και στις παρεμβάσεις της δικής του παράταξης, η οποία εδώ και επτά μήνες ζητούσε να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, χωρίς όμως αυτό να γίνει πράξη από το δήμο χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Ζήτησε χαρακτηριστικά να γίνει «φουλ επίθεση» εναντίον της κοινοπραξίας, σημειώνοντας πως οι λόγοι που την εκθέτουν είναι πάρα πολλοί, από την έδρα της, το νόμιμο εκπρόσωπό της που δεν υπάρχει, έως την εκχώρηση του έργου για την πραγματοποίησή του σε άλλον κάτι που δεν προβλέπεται. «Επισπεύστε τις διαδικασίες και τελειώστε τους», είπε ο Π. Μέγκος, σημειώνοντας παράλληλα πως κανένα βάρος δεν πρέπει να πέσει στους υπαλλήλους του δήμου που σήμερα κάνουν τη δουλειά τους. «Ποιος έστησε το παιχνίδι του έργου αυτού; Κάποιος μοίραζε ρόλους. Ήξεραν πως δεν θα δώσουν εγγυητικές, άρα έπαιζαν χωρίς αντίπαλο», υποστήριξε ο επικεφαλής των «Πολιτών στο Προσκήνιο», κάνοντας λόγο για σύσταση συμμορίας.
Με την παρατήρηση του Π. Ταγκαλή ότι η Τεχνική Υπηρεσία έχει αποτυπώσει επαρκώς το θέμα, ακολούθησε η ψηφοφορία με το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει ομόφωνα την απόρριψη της ένστασης της κοινοπραξίας.
Στον εισαγγελέα η διερεύνηση τριών έργων
Το έργο στο δημοτικό σχολείο στα Καστέλλια, όμως, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το δήμο Δελφών, πως δεν είναι το μόνο προβληματικό εκείνης της περιόδου. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες της «Εν Δελφοίς» έχει ήδη λάβει γνώση ο εισαγγελέας για ακόμα δύο περιπτώσεις έργων όπου τα στοιχεία χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης.
Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή δύο ακόμα περιπτώσεις έργων του τότε δήμου Γραβιάς «ξεσκονίζονται» από την υπηρεσία του δήμου Δελφών. Πρόκειται για την αναβάθμιση του γυμναστηρίου του τότε δήμου, τη χρήση του οποίου είχαν σχολεία της περιοχής, καθώς η ανάδειξη- ανάπλαση ιστορικού χώρου του ΤΔ Γραβιάς. Και στα τρία αυτά έργα κύριος φορέας ήταν ο δήμος Γραβιάς, διευθύνουσα υπηρεσία η ΤΥΔΚ του νομού Φωκίδας, ενώ δικός της μηχανικός ήταν και ο επιβλέπον. Κοινή συνισταμένη των τριών περιπτώσεων, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ήταν η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου, στην οποία όμως φαίνεται πως καταλογίζονται σειρά παρατυπιών.
Ο δήμος Δελφών έχει ενημερώσει ήδη τον εισαγγελέα για την πορεία των έως σήμερα ενεργειών του, αποστέλοντάς του ταυτόχρονα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Σύμφωνα με αυτά, αναφέρουν πηγές μας, φέρεται η έκθεση της υπηρεσίας, μαζί με τη γνωμοδότηση του δικηγόρου του δήμου για την υπόθεση, να μεταφέρουν το ζήτημα των εγγυητικών που διαπιστώνεται στο έργο του σχολείου και στα υπόλοιπα δύο. Ταυτόχρονα, τίθεται θέμα σε διάφορες φάσεις των έργων, μιας και εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις στη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί. Παράλληλα με τα παραπάνω, κι αυτό έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία, το θέμα που αναδείχθηκε στο συμβούλιο της Παρασκευής, με το εάν είναι υπαρκτή ή όχι η απόφαση παραλαβής του ΔΣ Γραβιάς για το έργο του σχολείου, αποκτά… ζευγάρι. Κι αυτό γιατί ανάλογη απόφαση παραλαβής υπάρχει και για ένα από τα δύο άλλα έργα, και συγκεκριμένα αυτό του γυμναστηρίου, χωρίς όμως αυτή βάσει του αριθμού της να αναγνωρίζεται σήμερα ως υπαρκτή από τη ΔΕ Γραβιάς.
Με δεδομένα τα παραπάνω, κι άλλα ακόμα, ο δήμος Δελφών ζητά την εμπλοκή του εισαγγελέα προκειμένου να πέσει φως πάνω στις υποθέσεις αυτές, οι οποίες πλέον δίνουν άλλη τροπή ακόμα και στην υπόθεση του σχολείου. Κι αυτό γιατί η συσσώρευση περισσότερων της μίας υποθέσεων, με τις ίδιες εμπλεκόμενες πλευρές, αναγκάζουν το δήμο Δελφών να ψάξει ακόμα περισσότερο για το τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία που έχει σήμερα στα χέρια του. Οι καταγγελίες άλλωστε που ακούστηκαν την Παρασκευή στο δημοτικό συμβούλιο είναι πολύ βαριές, και στο άκουσμά τους η κοινή γνώμη ζητά σε πρώτη φάση να λάμψει η αλήθεια αλλά και σε δεύτερη να αποδοθούν ευθύνες εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τέτοιες.
πηγή: έντυπη έκδοση Εν Δελφοίς

 13 Σεπτεμβρίου 2017
http://www.fokidanews.gr
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών