Το ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επεκτείνεται προκειμένου να στηρίξει ουκρανικές επιχειρήσεις

 

 

Από σήμερα, οι ουκρανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Ideas Powered for Business SME Fund» του 2023.

Το ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μια πρωτοβουλία της Επιτροπής, την οποία υλοποιεί το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Θα προσφέρει στις ουκρανικές επιχειρήσεις μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Η επέκταση του ταμείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις ουκρανικές επιχειρήσεις αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την επιτυχή ένταξη της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά. Η χρηματοδοτική ενίσχυση στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχει πολύτιμη στήριξη στις ουκρανικές καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν σημαντικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της οικονομίας.»

Το ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 2023 αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των εν λόγω επιχειρήσεων. Η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από την Επιτροπή και το EUIPO σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έδρα την Ουκρανία θα περιλαμβάνει: προστασία των εμπορικών σημάτων, των σχεδίων και των υποδειγμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε εθνικό, περιφερειακό, και ενωσιακό επίπεδο) για το 75% των τελών, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ· προστασία των ευρεσιτεχνιών ή συναφών δραστηριοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων των ενιαίων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) για το 75% των τελών, με ανώτατο όριο τα 1.500 ευρώ· και προστασία των φυτικών ποικιλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 50% των τελών, με ανώτατο όριο τα 225 ευρώ.

Στις αρχές του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουκρανία συνήψαν μια πρωτοποριακή συμφωνία, η οποία επιτρέπει στην Ουκρανία να συμμετέχει στις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά. Η συμφωνία παρέχει στην Ουκρανία στήριξη για τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις αγορές και προωθώντας ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνοποίησή τους. Αυτή η επέκταση του ταμείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βασίζεται στην εν λόγω συμφωνία και ανοίγει δρόμους για την ενίσχυση της συνεργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης.

 

 Αθήνα, 26/06/2023

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών