ΕΡΩΤΗΣΗ που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1340/09-12-2022 σχετικά με το θέμα «Νιτρορύπανση στο νερό σε δεκάδες περιοχές της χώρας» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

 https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AMLnZu_a0z0DAeY9uVGmp5TJQDLYa--R40I_h7XxEagd=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj

 

 

Των:              Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

 

ΠΡΟΣ:            Τoν κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

ΘΕΜΑ:           «Νιτρορύπανση στο νερό σε δεκάδες περιοχές της χώρας»

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

 

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 612/15-10-2020 ερώτησής μας με τίτλο: «Νιτρορύπανση στο νερό σε 30 αγροτικές περιοχές της Ελλάδας» και δεδομένων προσφάτων δημοσιευμάτων, διαπιστώνουμε μετά λύπης ότι κατόπιν μιας διετίας σχεδόν στο σύνολο των περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα νιτρορύπανσης και σας είχαν αναφερθεί, δεν ελήφθησαν μέτρα εναντίον της υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα. Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία δεν ανέλαβαν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αόρατο κίνδυνο της νιτρορύπανσης. Έτσι λοιπόν και βάσει της καθορισμένης οριακής τιμής στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία, η επιτρεπτή συγκέντρωση στο νερό νιτρικών ιόντων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50mg/l, παρόλο που δημιουργείται πρόβλημα και στη μακροχρόνια πόση νερού, όταν οι συγκεντρώσεις αγγίζουν τα 25mg/l. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου, βάσει των μετρήσεων, στη Λητή (Συγκρότημα Καμάρη) έφτασε η περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα στα 113 mg/l, στο δε Μελισσοχώρι στα 74,3 mg/l. Ευπρόσβλητες περιοχές της χώρας ενδεικτικά είναι η Δυτική και Ανατολική Θεσσαλία, το Κωπαϊδικό και Αργολικό πεδίο, ο κάμπος Θεσσαλονίκης - Πέλλας - Ημαθίας, η πεδιάδα Άρτας - Πρέβεζας, η λεκάνη Ασωπού Βοιωτίας, το νότιο και βόρειο τμήμα ποταμού Έβρου, η πεδιάδα ανατολικά και δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας, η Βόρεια Κορινθία, το οροπέδιο Τρίπολης, Μαραθώνας Αττικής, Μεσόγεια Αττικής, ο Σπερχειός Φθιώτιδας, ο Πάμισος Μεσσηνίας, η Αταλάντη Φθιώτιδας, η Πτολεμαΐδα Κοζάνης, η υπολεκάνη Γεροποτάμου Μεσσαράς Κρήτης, η Αρτάκη Εύβοιας και άλλες.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τη Γενική Δ/νση Υδάτων/ΥΠΕΝ «οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν συστηματικά τις συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων σε επιφανειακά και


υπόγεια ύδατα, καθώς και συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου…στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας…», ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε ανά επιβαρυμένη περιοχή λόγω νιτρορύπανσης - πέραν της απλής παρακολούθησης και σύνταξης «εθνικών εκθέσεων» (άρθρο 6 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ) - ώστε να υλοποιηθούν προγράμματα απονιτροποίησης;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 Θεσσαλονίκη, 09/12/2022

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ !

Πλαίσιο κειμένου: 17.01.2023 11:25:48
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
SERGIA KRITIKOU

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/131332/3876

Ημ/νία: 16/01/2023


 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία Συντονισμού

Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Κρητικού Τηλέφωνο: 213-1513510 E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ.:

1.    Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο

2.    Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Χήτα

3.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


 


ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 1340/09.12.2022 Ερώτηση

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Κυριάκο Βελόπουλο και Κωνσταντίνο Χήτα, κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 131332/1457/28.12.2022 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ. Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα χρονική περίοδο καταρτίζεται η 2η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), στην οποία προβλέπεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, η προσθήκη σημείων παρατήρησης στα Υδατικά Συστήματα, προκειμένου να αυξηθεί η πληροφορία και η αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων και δεδομένων και συνεπώς να επανεκτιμηθεί και επαναπροσδιοριστεί η ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση.

Ο Υφυπουργός

Γεώργιος Αμυράς

Επισυνάπτεται: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 131332/1457/30.12.2022 έγγραφο

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 2

Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 3


Πλαίσιο κειμένου: 03.01.2023 15:23:19
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
Christina Kotsaki
Πλαίσιο κειμένου: Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/784/11
Ημ/νία: Εισερχ. 04/01/2023
Α. Π. Αποστολέα: ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/131332/1457 Ημ/νία Αποστολής: 28/12/2022
Πλαίσιο κειμένου: Ταχ.Δ/νση:
Ταχ. Κωδ.:
Πληρ.:
Πλαίσιο κειμένου: Λεωφ. Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα Ι. Λάππας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Δ/νση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτ. Περιβ/ντος Τμήμα Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Τηλ.:              213 1513 047

E-mail:          i.lappas@prv.ypeka.gr

Θέμα: Νιτρορύπανση σε περιοχές της χώρας

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 1340/09.12.2022 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» (α.π. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/ 131332/1457/12.12.2022) και στο πλαίσιο των, κατά νόμο, αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας και με σκοπό την προστασία και διατήρηση της καλής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των θυγατρικών της, κατ' εφαρμογή του ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, έχουν θεσμοθετηθεί μέτρα που στόχο έχουν, μεταξύ άλλων, την εντατικοποίηση των ελέγχων ρύπανσης των υδάτων από σημειακές και διάχυτες πηγές απορρίψεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της νιτρορύπανσης.

Επιπλέον, αναφορικά με τον έλεγχο και τον περιορισμό της διάχυτης γεωργικής ρύπανσης έχει καταρτιστεί από το 2021 (ΦΕΚ 4855/Β/20.10.2021) ο επικαιροποιημένος «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» με σκοπό την παροχή καθοδήγησης σε όλους τους απασχολούμενους με γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες για την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών και στόχο την αποτροπή της ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών νερών από αζωτούχες ενώσεις (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά ιόντα). Επίσης, έχουν καταρτιστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τα Προγράμματα Δράσης (ΦΕΚ 1496/Β/03.05.2019) για όλες τις Ευπρόσβλητες Ζώνες σε νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη ή η μείωση της ρύπανσης των νερών που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από αζωτούχες ενώσεις.

Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης (ΦΕΚ 5384/Β/19.11.2021) πραγματοποιούνται μετρήσεις στις ευπρόσβλητες περιοχές της χώρας, ώστε να αξιολογηθεί και να αποτιμηθεί η δυναμική του φαινομένου της νιτρορύπανσης, προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι αρμόδιες αρχές για λήψη μέτρων, εφόσον απαιτηθεί. Κατά την παρούσα χρονική περίοδο καταρτίζεται η 2η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), στην οποία προβλέπεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, η προσθήκη σημείων παρατήρησης στα Υδατικά Συστήματα προκειμένου να αυξηθεί η πληροφορία και η αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων και δεδομένων και συνεπώς, να επανεκτιμηθεί και επαναπροσδιοριστεί η ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες των Περιφερειών, που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, έχουν την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και έλεγχο της αειφορικής χρήσης λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, κάθε δυνητικά ρυπογόνου δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο και τη βέλτιστη εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και των Προγραμμάτων Δράσης. Σε ό,τι αφορά τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και την εφαρμογή αυτής καθώς και χρηματοδοτήσεις και έργα που απορρέουν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τα ανωτέρω, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί των ανωτέρω.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μ. ΓΚΙΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών