ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ....

 


ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΙΤΕΑΣ .... 7-6-2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ρε κατσαπλιαδες.... Έτσι φτιάχνουν τις παιδικές χαρές!!!!!

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306815554_5400535506705070_8354050614341046782_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=nHzLAQOkTkMAX99YiAx&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8Vrx7hivWicuVXTW1N5r9jxR4VQUyMYcL9J90eN9PQGQ&oe=633B8BCE

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306914412_5400644410027513_445496777281377420_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=jkuP4-Y1lBIAX-LkoOO&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT_L5TNpP4xjSEIek0VGztWA_iAjMcl5P25xof9jzTx_pg&oe=633B4B1D

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306838782_5400643236694297_5949764643168457914_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=UUX985UVUeAAX_GefwM&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9Y_AwF3FLtsnH_7NG8b8iHrnv4zwMgBqkJeyRZINoMdA&oe=633BAA54

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306787230_5400642466694374_4832567918899020523_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=3ew8Diyp4S8AX-ArZu9&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8uhcJ_XXO-k2aXPx5-Zo9FYqXCdpeiWdtPgTOk_mVL8Q&oe=633C36E9

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306927052_5400592480032706_6017978342760085117_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=PMg-sd5bKVwAX_MULYx&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT93T_WKdvLrcV-wZmwjrbToB9r6Huq7d4_UxZqbbzShWg&oe=633BFF64

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306808686_5400577440034210_3799753583704065861_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=OjUUm2I1WVAAX8VbcGf&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT_4kYciyeb93QlaTNRthsvAVxgt9BHs21Qg_gixMZd8ag&oe=633B0F47

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306918785_5400575073367780_6293624665826488210_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ygGrYHZcP0AAX_Mzkc9&tn=a-t6abbR8YkYbSVp&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8K2nFnh-D4m-8MdBhPwhrP91wW-Ntg0Q1wTnn_djCOGA&oe=633B7793

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306912584_5400574143367873_1282561404607915307_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=YJwHGaXtonMAX8oraMo&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT-R5v7EEYMBmQdNLzWph43Zmu0Ee9A4ge2I1IW6rinlaQ&oe=633C6DA6

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306905315_5400572560034698_5736947204800683846_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=kyZJK9peiAEAX-6jRDz&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT-rK-PewM6ELv3QjUPqrrQ1_PyhIUvz4j04Ou39cKOKjA&oe=633C3B23

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306185733_5400571020034852_4889048255842345463_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=viJwfHUz6jUAX-BeNrx&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9vf6rvtGukkMl5JFlGysghisdbdA370UsSDYHMzu9dKw&oe=633C2390

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/307099567_5400569630034991_5634787051124748717_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=2_A-qq2yVYoAX-YT9Sk&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT-is0WXzF3Ah-zHOgJ5I0uRoOWO15Wk0ERD_aI6TNMIoA&oe=633C0E57

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306785935_5400568003368487_550960244736894814_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=wrtnntGoDucAX8T_tf8&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT-lKjonChBkVmvqmf1ETSnGwsjcaLqQeGYQSH6mg74Spg&oe=633C087C

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306911787_5400566460035308_6812518396042745825_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=RYifHR7cgdkAX-Oc7Ae&_nc_oc=AQm-8gy6P63NGg-eSalEPHAl7EV5fnoNPZEjn9MKbOOwJhWbQfdxAPGf5UH6cNkSFmM&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9xM_fsiBZqU_VKN10Tys_cGwRDCUhiyKElOmddNqGdeA&oe=633B5F54

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306830904_5400565093368778_5167785960334662946_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=nGTFh8TGR38AX_TkvNc&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8fEF1q4l1Eww3u7XbVyIMQa2CxiRFWj-p4Ey9zDMg5ew&oe=633ABD51

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306948992_5400563116702309_306282717691488733_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=N-6v56sG-OYAX-ryUyU&tn=a-t6abbR8YkYbSVp&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT93veoEAx8iuT5SWKnkadACdejbc2VCe8C3WUckJyw59g&oe=633C6EC5

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/307166276_5400562276702393_5813184698570486134_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BYeuCuPmaw4AX8jqgdq&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9N5skUem2kVjhx1nfaH__egi4C9kQ8EAq36iqOCNCAUQ&oe=633B6C9D

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306997912_5400561170035837_5555330786724302415_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=hl4VKrBid0gAX91wstq&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT_WDcZ6vwy0SEOu4z6jFh1E06QeTWBHUhfzbI6ez-NCGg&oe=633C4F44

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306793643_5400559870035967_2899803866501328948_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=FWNGQhcOq9MAX_uU5iM&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT_CFpTUjNnZoox2y4ZVMe9QkHUMqmg4FlJvMyLxN3GAuA&oe=633B01D7

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306774706_5400558826702738_1589658774610381872_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=rt9BGZrJwiUAX-R78N4&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT-YRTcgVmw46WOy7VD8QD9ec4m0pr-ePT3RrUZWPX50sA&oe=633AFE7F

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/307126618_5400557760036178_1572265465451845254_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=JnOK8fRZ85cAX83bm3G&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT-6SW-bsO9zTh91QXefZOuDw2-7kYZxNnd6dJa94WtaJg&oe=633C7EB1

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306580093_5400539040038050_3357790559775783032_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=QcUuN78o038AX_foDJM&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8dFAuFzm-CsU7LVNz5nna90M-vT5LZZHB8CURg8PXvgw&oe=633B386D

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306815554_5400535506705070_8354050614341046782_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=nHzLAQOkTkMAX99YiAx&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8Vrx7hivWicuVXTW1N5r9jxR4VQUyMYcL9J90eN9PQGQ&oe=633B8BCE

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ... ΧΑΡΗΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών