Εκδόθηκε η εφαρμοστική Εγκύκλιος για τη φίμωση των Δημοτικών Παρατάξεων

 https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%99/dimarxos.jpg


Ταχύτατα προχώρησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στην έκδοση της Εγκυκλίου για το νέο άρθρο, με το οποίο κατήργησαν το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων – Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων να θέτουν ΠΡΟ ημερησίας κατεπείγοντα θέματα στα Δημοτικά Συμβούλια.

Υπενθυμίζεται ότι το διαβόητο άρθρο ψηφίστηκε στη Βουλη την Πέμπτη 7 Ιουλίου (μπορείτε να θυμηθείτε ακριβώς ποιοι Βουλευτές το ψήφισαν  ΕΔΩ ) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  την 9η Ιουλίου.

Άμεσα έσπευσε, λοιπόν, το Υπουργείο Εσωτερικών να στείλει Εγκύκλιο για την εφαρμογή του σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Περιττό να σημειωθεί ότι για σειρά άρθρων που ψηφίζονται και αφορούν την Αυτοδιοίκηση, Εγκύκλιοι εκδίδονται πολύ καιρό μετά ή και ποτέ...

Επισημαίνουμε ότι η Εγκύκλιος δεν λέει τίποτα επιπλέον, παρά μόνο παραθέτει το άρθρο εντός εισαγωγικών, όπως ψηφίστηκε.

Συγκεκριμένα, η σχετική Ενότητα της Εγκυκλίου έχει ως εξής:

« Α. Άρθρο 41 του ν. 4954/2022

- Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4954/2022, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης, με επείγοντα θέματα, πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης προς το δημοτικό συμβούλιο, καθώς και η διαδικασία λήψης σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις: “7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα δύο (2) μέρες προ της δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρ. 4 να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης με επείγοντα θέματα, τα οποία ο πρόεδρος δύναται να εντάξει στα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο πρόεδρος δεν εγκρίνειτην ένταξη των θεμάτων αυτών το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του μετά από το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί είτε να λάβει απόφαση συζήτησης και λήψης απόφασης επί των θεμάτων αυτών είτε να αναβάλει τη συζήτηση αυτών για ειδική συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται εντός των δεκαπέντε (15) επόμενων ημερών από την ολοκλήρωση της τακτικής του συνεδρίασης. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.”.

Σημειώνεται ότι η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων ξεκινά από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι την 09-07-2022.»

Η αριθμ. 46731/13.7.2022 Εγκύκλιος

 

 airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών