Καϊμάρας Νικόλαος : Κα Αναγνωστάκου,............

https://video.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/149519844_2740898049557716_8903391427394137477_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=09cbfe&_nc_eui2=AeFXYzGonjKEW6o-VOrLzoi4QUGV7dWn9GBBQZXt1af0YPj26_S7ALoC8l72hQJZ3KGg72mQ1k_xEdpDBCx6HZdi&_nc_ohc=14l7iBj7Rp0AX-lYr7f&_nc_ht=video.fath6-1.fna&oh=00_AT8smmcDlbgusX_rArHByJ2dDXkoUnXQ0t8LrDKHXtTU0w&oe=62DF2E90

Κα Αναγνωστάκου,
Κατανοώντας απόλυτα από τα γραφόμενα σας, ότι από το 2020 έως σήμερα, χρονολογία από όταν αναλάβατε και την προεδρία του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας, σας έχουν δημιουργηθεί απορίες, όπως επίσης έχετε όπως φαίνεται από τα γραφόμενά σας και αναπάντητα ερωτήματα, σχετικά με την λειτουργία και τα προβλήματα του Λιμενικού Ταμείου.
Και επειδή θα έχετε αρκετά ακόμη πέραν όσων αναφέρετε, σας προσκαλώ και σας παρακαλώ σε δημόσιο διάλογο-ενημέρωση σε ανοιχτό χώρο (π.χ. στο “Κυριακοπούλειο”) σε χρόνο δικής σας επιλογής, μαζί με μέλη της Λιμενικής Επιτροπής σας, ώστε μέσα από τον διάλογο, να λυθούν οι απορίες σας και να γίνεται περισσότερο ενήμερη στα θέματα του Λιμ. Ταμείου. Προς ωφέλεια της Ιτέας βεβαίως, την οποία φιλοδοξείτε να εκφράσετε.
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η συνάντηση να γίνει με ζωντανή αναμετάδοση στο διαδίκτυο και περίληψη των συζητηθέντων, να δημοσιευθούν, τόσον από την πλευρά σας, όσον κι από την πλευρά μου. Έτσι ώστε να πληροφορηθούν όλοι δημόσια και σωστά, για τον προηγούμενο και τον σημερινό τρόπο λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου.
Αναμένω την αποδοχή ή την απόρριψη της προτάσεώς μου, με κάθε ερμηνεία της, επιτρεπόμενη από όλους μας.
Καϊμάρας Νικόλαος
Πρώην Πρόεδρος Λιμ. Ταμείου Ν. Φωκίδας
 
Ιτέα 23 Ιουνίου 2022
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών