Ιωάννης Μπούγας : Με το ίδιο εισιτήριο στους #Δελφούς και στο #Αρχαιολογικό Μουσείο #Άμφισσας.

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278597733_681364143129625_1519332694790408283_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEqLKAqADdrmWWHcyeJC-qlVEDwwFZa_yxUQPDAVlr_LLBIVxleqwscRggD3Z61M8SvZnblFdW5ZAh9ux6WAhhT&_nc_ohc=SAbviPwlL4QAX9wnrlQ&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=00_AT9fJWIVeVUN3ck2ZoUU3OGPXoyBGRj-4NKUOc4mUCJR8g&oe=62614669


Με το ίδιο εισιτήριο στους #Δελφούς και στο #Αρχαιολογικό Μουσείο #Άμφισσας.
Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού οι επισκέπτες των Δελφών μπορούν με το ίδιο εισιτήριο να επισκέπτονται το Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας. Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για την Άμφισσα, καθώς τα εκατομμύρια επισκεπτών των Δελφών αφενός θα πληροφορούνται για την ύπαρξη του Αρχαιολογικού Μουσείου της Άμφισσας και τα εκθέματά του, αφετέρου θα έχουν κίνητρο να το επισκεφθούν, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή.
Υπενθυμίζω ότι η πρόταση για ενιαίο εισιτήριο διατυπώθηκε προς την Υπουργό από συμπολίτη μας κατά την επίσκεψή της στην Φωκίδα και πιο συγκεκριμένα στην σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του δήμου Δελφών και αντιμετωπίστηκε αμέσως θετικά από την Υπουργό. Στο διάστημα που μεσολάβησε την επεξεργαστήκαμε και ήδη υλοποιήθηκε.
Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη του ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης για την #Φωκίδα και της αξίας επισκέψεων Υπουργών και Κυβερνητικών παραγόντων στο νομό μας, που κάποιοι για να μην φανεί η διαφορά με το παρελθόν, επιχειρούν να υποβαθμίσουν.
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών